• «Mener Kleiven og hans organisasjon at de sitter på kunnskap som vi andre ikke kjenner til? Dreier det seg om kunnskap man ikke har i de land som har aktiv dødshjelp?» spør Tallag Andersen. Shutterstock

Nedlatende om aktiv dødshjelp

DEBATT: Spørsmålet om aktiv dødshjelp reiser selvfølgelig en rekke kompliserte spørsmål. Det gjør imidlertid utvilsomt også forbudet mot aktiv dødshjelp.