• Det er fire hovedgrunner til at barn og unge ikke møter på skolen. Det er mye bedre å ta fatt i disse enn å sette fraværsgrenser i grunnskolen. NTB Scanpix

Nei til fraværsgrense i grunnskolen

KRONIKK: Skoler må heller prioritere temaet fravær og ha gode registreringssystem og rutiner på å følge opp og iverksette tilpassede tiltak.