• «Tidsfrister er selvsagt i henhold til plan- og bygningsloven. Dette er demokrati i praksis», skriver Kari Raustein. Lars Idar Waage

Regionen bør se positivt på at aktører ønsker å investere

DEBATT: Vi i Høyre ser positivt på de planer som kommer i Paradis, og ønsker, utelukkende for byens beste, å legge til rette for en god utvikling for hele Paradis-området.