Regionen bør se positivt på at aktører ønsker å investere

DEBATT: Vi i Høyre ser positivt på de planer som kommer i Paradis, og ønsker, utelukkende for byens beste, å legge til rette for en god utvikling for hele Paradis-området.

Publisert: Publisert:

«Tidsfrister er selvsagt i henhold til plan- og bygningsloven. Dette er demokrati i praksis», skriver Kari Raustein. Foto: Lars Idar Waage

Debattinnlegg

 • Kari Raustein
  Leder for kommunalstyret for byutvikling (KBU)
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I Aftenbladet 17. januar kunne vi lese Hans Eirik Voktor sitt innlegg hvor han mener at politikeres positive signaler om storstilt bygging i Paradis er skammelig og udemokratisk. Dette vil jeg tilbakevise på det sterkeste.

10-minutters-byen

Paradisområdet er et verdifullt område for byutvikling, og er en naturlig forlengelse av Stavanger sentrum med flott og nær beliggenhet i forhold til kollektivakser. Området egner seg godt til en bærekraftig utvikling i form av fortetting. Her er mulighetene store for å legge til rette for såkalt kortreist arbeidsliv, også kalt 10-minutters-byen.

Sentrumsplanen nærmer seg nå sluttbehandling. Det er et bærende prinsipp i denne planen at for å bevare og styrke Stavanger sentrum, må vi skape liv med enda flere som naturlig bruker byen. Dette gjøres best med å legge til rette for flere arbeidsplasser og boliger i sentrum.

Fantastisk mulighet

At store arbeidskonstellasjoner og boliger legges nær Stavanger sentrum mener vi også vil styrke sentrum. Høyre ser på dette som en fantastisk mulighet, og vil gjerne legge til rette for at dette skal skje på en god måte.
Byutviklingen i Stavanger baseres på overordnede planer som har gjennomgått gode demokratiske prosesser. Her snakker jeg selvsagt om kommuneplanen og reguleringsplaner.

Dette området i Paradis er allerede i kommuneplanen utpekt som et område for tett og høy utvikling. Vi har i Stavanger forpliktet oss til å nå strenge mål i forhold til klima- og miljø, hvor arealpolitikken er et av de viktigste virkemidlene vi har.

Planen som nå er varslet, vil bli fremmet som en detaljreguleringsplan. Denne behandles i kommunalstyret for byutvikling først, før den endelig godkjennes i bystyret. Planen vil i henhold til plan- og bygningsloven selvsagt sendes på høring før den godkjennes. Da kan alle berørte parter gi innspill til planen, og tidsfrister er selvsagt i henhold til plan- og bygningsloven. Dette er demokrati i praksis, Voktor!

God by å bo i

Stavanger-regionen bør se positivt på at større aktører ønsker å investere her. Dette betyr flere arbeidsplasser og flere gode boliger, som etter min mening er grunnprinsippet for at Stavanger skal være en god by å bo i.

Jeg vil også påpeke at Voktor kommer med en rekke usanne påstander, og har et litt lettvint forhold til fakta. Bl.a. kjøpte ikke Ydstebø Hermetikken til halv pris. Men fikk tilslaget for høyeste pris i en åpen prosess.

I forbindelse med tøffe tider med nedgang i oljebransjen, hvor svært mange mistet jobben sin, er vi nå på god vei oppover igjen. Vi har hatt evne til omstilling, og ikke minst evnet å ivareta kompetansen i regionen gjennom å skape nye og bærekraftige arbeidsplasser. Vi har befestet vår plass som Energihovedstad – noe vi i Høyre ser som kun positivt.

Vi må vise vilje

Behandlingstiden av planer bør reduseres, selv om dette aldri skal gå på bekostning av en demokratisk behandling. Riktig bruk av ressurser er alltid viktig. Skal noen investere i byen vår, må vi vise vilje til å ta imot dem på en god måte. Vi må vise at vi er en kommune som er fremtidsrettet og bærekraftig, og sette pris på at vi får enda flere sentrumsnære arbeidsplasser og boliger. Risikoen er at disse arbeidsplassene ikke etableres i vår region, men etableres i andre store byer i Norge.

Stavanger ble oljehovedstad pga. effektive prosesser for de som skulle investere og etablere seg her. Vi i Høyre ser positivt på de planer som kommer i Paradis, og ønsker, utelukkende for byens beste, å legge til rette for en god utvikling for hele Paradis-området.

Les også

Hans Erik Voktor 17.1.: «Røkke ut av Paradis»


Les også

Trøbbel i Paradis(et) – motstanden og fellesskapets interesser

Les også

Lundberg og Aftenbladet sparker opp åpne dører

Les også

Uheldig debattform om byutvikling


Les også

Ydstebø og Røkke går sammen om gigantutbygging i Paradis til 10 milliarder

Les også

Hernes (H) lover rask avklaring av Paradis-plan


Publisert:

Les også

 1. Følelsen av Høyre i Paradis

 2. Stian Robberstad: Trøbbel i Paradis(et) – motivene og fellesskapets interesser

 3. Erlend Jordal, Cille Ihle (H): «Følelsen av Paradis»

 4. Beboer: «Hvilke følelser gir dette oss i Paradis?»

 5. – Paradisisk Hillevågsvatn?

 6. Ketil Dybvig: Paradis – det er ikke størrelsen det kommer an på

Mest lest akkurat nå

 1. Stor leteaksjon på sjøen etter mann i natt - hadde svømt i land

 2. Gjestene vil aldri i si levetid gløyma bryllaupet til Kjersti og Stian Sletten frå Sandnes

 3. Her har hytte­salget doblet seg i sommer

 4. Leter etter John Olav med full styrke

 5. Steinar var veldig ensom. Løsningen han valgte, fikk mye større konsekvenser enn han hadde ant.

 6. Publikum lå strekk ut på hver sin matte

 1. Debatt
 2. Stavanger sentrum
 3. Klima og miljø
 4. Kari Raustein
 5. Byutvikling