• Eksempel på resultat av folkelig medvirkning: Vollebekk fabrikker i utbyggingingsområdet Hovinbyen i Oslo skulle rives, men ble gjennom samarbeid og medvirkning fra innbyggere til arbeids- og produksjonslokaler for lokale gründere og initiativ innen gjenbruk, sirkulærøkonomi og grønn produksjon. Thomas Berman/SoCentral
    Galleri

Flere og flere blir byutviklere, initiativ fra beboere virker

DEBATT: Vi kan forme veldig mye i byene våre bare ved å justere hvordan vi jobber sammen, hvordan vi involverer oss i nærmiljøet vårt og hvordan vi bruker tid ikke bare på våre egne prosjekter, men også på andres.