• – I dag er det de som tar seg til landet på egen hånd som har de største mulighetene for opphold. Dette er dypt urettferdig, skriver Erling Nordgård. Shutterstock

Asylpolitikken kan ikke baseres på førstemann-til-mølla-prinsippet

DEBATT: Hjelp flest mulig der behovet er størst.