De interkommunale selskapene yngler som aldri før

INTERKOMMUNALE SELSKAPER: I stedet for å rydde opp i urskogen av selskaper, skyter det interkommunale treet stadig nye knopper.

Nå skal Allservice AS bli til Allservice mor AS. Allservice mor AS er alt gravid, og skal få tre datterselskaper; All-Anbud AS, All-Eiendom AS og Allslags AS. Trolig sitter også tilsvarende bedrifter i Sola, Randaberg og Sandnes og holder på med akkurat det samme selskapstøvet.
  • Christian Wedler
    Kommunestyrerepresentant i Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fallende aktivitet i olje- og gassindustrien, og mangel på nye og like lønnsomme arbeidsplasser i samme tidsperiode, gjør at skatteinntektene vil falle. Det var derfor forfriskende da flere partier i det nye Stavanger-flertallet nettopp gikk til valg på å rydde i urskogen med selskaper, foretak, sammenslutninger og dyre og tungvinte løsninger.

Etter valget ser jeg ingen overordnet plan, kun noe enkle grep, som å legge ned Greater Stavanger, og bruke enda mer penger på det samme, samt å legge ned noen kommunale foretak.

Liten styringsevne

Både det nye flertallet, kommunedirektøren og kanskje også det gamle flertallet; klarer ikke å ta overordnet styring på helheten i kommunens virksomheter og selskaper. Det er mange selskaper som hver for seg gjør en glimrende jobb. Grunnen til at jeg er imot å organisere konkrete tjenester i egne selskaper for kommunen, er fordi det offentlige ikke klarer å styre og kontrollere sine selskaper.

Mens det nye flertallet har gått til valg på å rydde, redusere og forenkle selskapsstrukturene i kommunen, vil de allerede i neste kommunestyremøte gjøre det motsatte. Stavanger eier over 50 % av Allservice AS og er en av hovedeierne i Attende AS.

Kommunen har store aksjeposter i selskapene som tilrettelegger for personer som faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Jeg er brennende opptatt av å sikre plassene innen arbeidsforberedende tiltak og varig tilrettelagte arbeidsplasser.

To kan bli fem!

Likevel er spørsmålet om det ikke hadde vært mer kostnadseffektivt, og sikrere for disse tilbudene, om Allservice og Attende hadde slått seg sammen. I tillegg til to andre tilsvarende selskaper med ulike kommunale eiere på Nord-Jæren. Tenk hvor slagkraftig og besparende en slik sammenslåing ville vært.

Dersom en likevel mener det er lurt at Stavanger eier to selskap i samme bransje som driver i samme marked; hva blir konklusjonen når kommunestyret får en sak om at hvert av disse to selskapene må opprette inntil fem nye selskaper for å tilpasse seg anbudsreglene?

Nå skal Allservice AS bli til Allservice mor AS. Allservice mor AS er alt gravid, og skal få tre datterselskaper; All-Anbud AS, All-Eiendom AS og Allslags AS. Tilsvarende må skje hos Attende. Trolig sitter også Ranso AS i Sola og Randaberg og Sandnes Pro-Service AS i Sandes og holder på med akkurat det samme selskapstøvet.

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret sier ja til at Allservice AS skal opprette alle disse selskapene, så følger Attende snart etter. Det får ikke mitt ja i kommunestyret, men blir nok vedtatt. Løsningen er å slå selskapene sammen, ikke å dele dem opp i enda flereselskaper.

Tungdrevet og dyrt

Men det er det ingen som tør å gjøre. Totalt er det over 40 folkevalgte i styrene. Fire regnskapsførere, fire revisorer og mellom 6 og 8 millioner kroner i bare lønnskostnader til de fire daglige lederne.

Komisk nok skal kommunestyre behandle en lignende sak i samme møte. Sørmarka Arena og Sola Arena eies og drives av det interkommunale selskapet Sørmarka flerbrukshall IKS. Sandneshallen og Randaberg Arena drives og eies av Multihallen og Storhallen IKS.

De involverte kommunene og administrasjonen har prøvd å slå sammen disse to selskapene, men har dessverre ikke funnet en god løsning på det. Derimot foreslås det å opprette et tredje interkommunalt Folkehall-selskap som skal drive to de andre selskapene. Også dette blir uten mitt ja i kommunestyret, for å si det slik.

Publisert: