Sandnes driver kommunalt og er en av de meste effektive kommunene i landet

DEBATT: Sandnes kommune driver godt, og vi driver tjenestene kommunalt. Det er best for alle.

Høyres Solgull Klette mener det er «utenkelig at offentlig monopol på pleie og omsorg er en god løsning», men der er flertallet i Sandnes uenige – og vil utvikle gode, kommunale tjenester.

Debattinnlegg

  • Annelin Tangen Mjølne
    Annelin Tangen Mjølne
    Gruppeleder, Sandnes Arbeiderparti
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I Aftenbladet 12. desember 2020 funderer Solgull Klette (H) på hvem som har gitt politisk marsjordre om å rekommunalisere alle velferdstjenestene i Sandnes kommune. Svaret på det er at Sandnes Høyre ikke har fått gjennomslag for sin politikk.

Det er heller ingen som snikinnfører noe som helst. Det er vedtatte forslag som gjennomføres i Sandnes kommune.

Les også

Solgull Klette (H): «Snikinnføres sosialisme i Sandnes kommune?»

Gjentatte forslag

Sandnes Høyres svar på å balansere deler av budsjettet er å konkurranseutsette kommunale tjenester. Historien går lenger tilbake enn til i år. I 2015 og 2017 forslo Høyre å konkurranseutsette sykehjemsdrift. Alle partier, med unntak av Sandnes Høyre, var enig med rådmannens råd og anbefalinger som var bygget på kunnskap.

Etter det har det vært gjentatte forslag fra Solgull Klette (H) om å konkurranseutsette tjenester som hjemmetjenestene.

I kommunestyret 16. november 2020 tok Solgull Klette (H) opp fritt brukervalg. Enda et nytt forslag om å konkurranseutsette, men som i samme møte ble trukket, for så å bli fremmet i behandlingen av økonomiplanen.

I forslag til økonomiplan som ble behandlet 14. desember foreslo Sandnes Høyre å konkurranseutsette tjenester som skulle gi flere titalls millioner i mindre utgifter de neste årene. Dette ble nedstemt.

Billigere

Solgull Klettes forundring over at kommunen skal ta tilbake tjenester fra private, er ikke mer komplisert enn at dette er rådmann sitt forslag. Kommunen kjøper i noen tilfeller heldøgns tjenester til personer med ressurskrevende behov, og har så langt funnet løsninger som kan gi om lag 5,4 millioner i innsparinger per år. Det var et forslag som posisjonen – med Ap, Frp, FnB og Sp – syntes var fornuftig og vedtok på møtet 14. desember.

Solgull Klette spiller på følelser som frykt for fremtiden hvis de private ikke kommer inn og gjør jobben. Det kan se ut som om ideologi er viktigere enn kunnskap for Sandnes Høyre. Her skiller Arbeiderpartiet seg definitivt fra Høyre. Arbeiderpartiet tror ikke at ansatte gjør en bedre jobb om de er ansatt privat enn i kommunen. Vi tror heller ikke at ansatte får flere hender eller fordobler seg om man konkurranseutsetter. Til slutt er det nok av eksempler på at konkurranseutsetting ikke er lønnsomt for hverken kommune eller samfunnet. Tjenestene er til for brukerne.

Bedre kontroll

Høyre vil så gjerne konkurranseutsette hjemmetjenestene og kaller det for fritt brukervalg. Fritt brukervalg betyr at du kan velge mellom private tjenesteytere eller kommunale. Det betyr ikke at du kan velge hvem som kommer hjem til deg, men valget står mellom et privat firma eller kommunalt. Felles for dem er at det er kommunen som betaler, altså du og jeg. Det er et tankekors at kommunen skal være ansvarlig for tjenester som ytes også fra private selskaper. Erfaringene er at det er vanskelig å følge opp og kontrollere tjenester kommunen selv ikke leverer.

Vi i Arbeiderpartiet ønsker å satse på forbedring og fornying og gi tjenestene et innhold som er best for brukeren av felleskapet sine penger. Om man som privat person ønsker å kjøpe seg vaskehjelp eller annen hjelp fra private firma, er det helt fint og helt normalt uten at man krever at felleskapet skal betale for det. Dette handler om hva vi skal bruke skattepengene til. Arbeiderpartiet mener det er fornuftig å ha kontroll på utgiftene og tjenestene som det betales for.

Arbeiderpartiet har høy tillit til våre ansatte. Og våre ansatte konkurrere med seg selv, og det fungerer utmerket godt. Sandnes kommune er en av de mest effektive kommunene i landet. De ansatte gjør en fantastisk jobb og de har gjort en fantastisk jobb med å omstille og effektivisere.

Utenom ideelle organisasjoner vil Sandnes Arbeiderparti ikke at private skal drifte våre basishelsetjenester.

Publisert: