Gir Stavanger opp sin boligpolitikk for de som har det tøft?

KOMMUNALE BOLIGER: Det er trist å lese at byens ledende folkevalgte i alle politiske leirer gir opp de kommunale boligene på Midjord. «Selg problemet, dette klarer ikke kommunen»; er det som egentlig sies her.

Dersom byens ledende folkevalgte heller velger å kvitte seg med boligene på Midjord, sier en også samtidig at kommunen ikke klarer å balansere sin boligpolitikk og gir opp ideen om kommunale boliger. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

 • Christian Wedler
  Kommunestyrerepresentant i Stavanger
Publisert: Publisert:

Det gjelder enten det er Høyres løsning om å selge alt, og legge til rette for en eiendomsutvikling i området, eller om det er Arbeiderpartiets løsning, å selge litt og litt.

Dessverre har det lenge vært kjent i de politiske miljøene at det er et stort problem med disse kommunale boligene. De mange utrykningene fra blålysetatene viser dette, men det har aldri vært noen interesse for å ordne opp. Før har det vært slik at det er så mange i boligkøene, at vi må fylle på. Nå har dette dessverre gått over til et ønske om å kvitte seg med problemet.

En av kommunens kjerneoppgaver er å ta vare på byens vanskeligstilte. De som kommer først i boligkøen er de som har det verst; barnefamilier med dårlig råd, eller dårlig boevne, rusmisbrukere, personer med lav boevne og ressurssvake flyktninger og asylsøkere.

For høy konsentrasjon

På Midjord er konsentrasjonen blitt for høy av dem som har lavest boevne. De med lav boevne trenger andre boliger som er sikrere, tryggere og som er utformet til å tåle denne type beboere. Og de må dessverre ligge et sted hvor de gir minst mulig problemer for naboene. Men selv da, om konsentrasjonen blir for høy, vil et område som overbefolkes med personer med dårlig råd, dårlig boevne og gjerne også dårlig helse, raskt bli et langvarig blålys-problem, noe som har skjedd på Midjord.

Nå skal byggene selges, og da skjer en av to ting. Enten blir byggene overtatt av noen som vil fortsette å leie ut til byens vanskeligstilte. Dette gjelder særlig murhusene som har mange små boliger som gjør det mulig å stable folk oppå hverandre.

Maks ironisk hadde det vært om byggene ble overtatt av en privat aktør som om noen år fikk anbudet om å huse Sandnes sine bostedsløse. Da hadde selvsagt problemene på Midjord vært like store som i dag, men heldigvis hadde problemet vært privatisert. Men det er til liten trøst for naboene og de vanskeligstilte Problemet på Midjord er ikke hvem som eier boligene, problemet er hvem som leier og bor i dem.

Ta inn en ny gruppe

Det andre som kan skje er at de som overtar byggene, pusser opp, bygger om og slår sammen de minste leilighetene til større familieenheter, for å leie ut eller selger disse. Også da forsvinner problemene på Midjord. Da flytter det inn mennesker som klarer seg selv, og alle tidligere problemer forsvinner som dugg for solen.

Dessverre er det ventelister med personer som trenger kommunale boliger. Bakerst i køen, etter en politisk vedtatt prioriteringsliste, står de som i mange tilfeller er helt vanlige personer, som av ulike grunner har fått dårlig økonomi og søker seg inn for å skaffe seg sikre og gode kommunale boliger. Det beste for alle hadde selvsagt vært at kommunen fortsatte å eie byggene, pusser de opp, bygger de om, og bytter ut sine leietakere med flere av dem som står bakerst i boligkøen, men har høyere boevne. Da hadde problemet på Midjord blitt løst, i kommunal regi.

Dersom byens ledende folkevalgte heller velger å kvitte seg med problemet, sier en også samtidig at kommunen ikke klarer å balansere sin boligpolitikk og gir opp ideen om kommunale boliger.

Problemet på Midjord er ikke hvem som eier boligene, problemet er hvem som leier og bor i dem.
Publisert:
 1. Kommunale boliger
 2. Boligpolitikk

Mest lest akkurat nå

 1. Gutt satt fast på fjell­hylle – reddet ned i god behold

 2. I neste uke kan du registrere deg for vaksine

 3. Jonas Gahr Støre til Aftenbladet etter rusavklaring: – Godt å få sagt det

 4. – Dette vil svekke norsk sikkerhet og gjøre oss mer avhengig av USA

 5. 36 nye smitte­tilfeller på Nord-Jæren siste døgn

 6. Hadia Tajik om fødselsdrama: – I løpet av seks dager, var jeg fire ganger på operasjons­bordet