Piggdekkavgiften er viktig for luftkvaliteten i byen vår

AVGIFT: Piggdekkavgiften bidrar betydelig til renere luft hver dag i Stavanger – derfor må den ikke fjernes!

Hvis gebyret fjernes, slik Unge Høyre, bompengepartiet (FNB) og Frp ønsker, vil mengden svevestøv øke med hele 30 % frem mot 2024. Det er alarmerende tall, som Unge Høyre burde ta på alvor. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

  • Magnus Clausen
    Nord-Jæren Unge Venstre
Publisert: Publisert:

I sitt leserinnlegg i Aftenbladet 18. november demonstrerer Unge Høyre at de prioriterer bilister foran barn og eldres helse. Med en makspris på 1400 kroner i året, i snitt under fire kroner dagen, mener Unge Høyre piggdekkgebyret er både usosialt og treffer skjevt. De kunne ikke tatt mer feil!

Avgiften har stor effekt

Dette er en langt viktigere sak enn noen få kroner og øre. Piggdekkgebyret handler om å skape ren luft og ta vare på innbyggerne våre, og spesielt barn, eldre, gravide og personer med sykdommer som astma, KOLS og hjerte-karlidelser. Det er disse vi forsøker å beskytte når vi tar vårt ansvar og sier klart ja til nødvendigheten av piggdekkavgiften.

Det er hevet over enhver tvil at piggdekkavgiften bidrar mye til å forbedre luftkvaliteten i Stavanger. I en helt fersk rapport fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) som ble lagt frem for kommunestyret 16. november 2020, fremkom det at de helseskadelige svevestøv-partiklene (PM10) som trenger inn i folks lunger, vil reduseres med 14 % frem mot 2024 om gebyret opprettholdes.

Piggdekkbrukere må betale mest

Hvis gebyret fjernes, slik Unge Høyre, bompengepartiet (FNB) og Frp ønsker, vil derimot mengden svevestøv øke med hele 30 % frem mot 2024. Det er alarmerende tall, som Unge Høyre burde ta på alvor. Unge Venstre mener at de som forurenser mest, skal betale mest. Vi ønsker ikke et forbud mot piggdekk, for noen få bilister i regionen har reelt behov for å bruke disse dekkene. Men de er få, og de bidrar til dårlig luft.

Bilistene som velger å ha piggdekk på bilen sin bør derfor betale mer i avgifter enn de som ikke bruker piggdekk. Jeg tror disse bilistene faktisk ønsker å ta dette ansvaret. Det vil også virke preventivt og sørge for at belastningen fra piggdekk på omgivelsene i Stavanger, holdes til et minimum. Piggdekkavgiften gir gevinst og gjør Stavanger tryggere å ferdes og bo i.

På de 30 døgnene som ble målt i Stavanger sentrum med verst luftkvalitet i 2018, utgjorde svevestøv fra veitrafikken over 60 % og vedfyring 18 %. Dette er de desiderte største kildene til dårlig byluft. NILU anbefaler derfor at Stavangers tiltak for å redusere bruken av piggdekk blir videreført.

Se på Trondheim

Rogaland Unge Høyre hevder det er tryggest med piggdekk. Det er både unyansert og feil. Skadene svevestøv gjør på oss burde veie mye tyngre enn ønsket om å fjerne en liten avgift. Unge Høyre burde ta seg en studietur til Trondheim. Eventuelt bare lese NILU sine rapporter, en gang til.
Trondheim hadde piggdekkgebyr men fjernet den i 2011. Umiddelbart steg piggdekkbruken år for år, og luftkvaliteten ble uholdbar. Derfor innførte Trondheim på nytt gebyret fra 2017, og nå er luftkvaliteten igjen på bedringens vei.

Vi i Nord-Jæren Unge Venstre mener i likhet med fagfolkene at piggdekkgebyret bør opprettholdes i Stavanger. Ren luft for spedbarn, gravide, eldre og folk med lungesykdommer er viktigere enn noen få kroner dagen for noen ytterst få bilister som kjører med piggdekk.

Bilistene som velger å ha piggdekk på bilen sin bør derfor betale mer i avgifter enn de som ikke bruker piggdekk. Jeg tror disse bilistene faktisk ønsker å ta dette ansvaret.
Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Elev ved Kleppe skule testet positivt

  2. Mindreårig gutt siktet for overgrep på Lye

  3. Bilselgeren: – Føler meg dolket i ryggen

  4. Storm og mye regn i vente: – Risikabelt å holde seg nær havet

  5. Hun levde et liv i avhengighet: – Jeg vil ikke skamme meg lenger

  6. Hundre personer står i kø. Nå vil kommunen selge omstridte boliger