Rekruttskolen på Madla består

FORSVAR: I et innlegg i Stavanger Aftenblad påstår Stein Flom-Jacobsen i Stavanger og omegn Forsvarsforening at rekruttskolen på Madla ikke skal videreføres. Det er feil. Madla skal bestå.

Det er ingen planer om å legge ned rekruttskolen på Madla selv om Forsvaret skal opprette en felles rekruttskole på Terningmoen, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
  • Frank Bakke-Jensen
    Frank Bakke-Jensen
    Forsvarsminister (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Å opprette en felles rekruttskole på Terningmoen kommer i tillegg til Madla, ikke på bekostning av.

Flom-Jacobsen mener også at regjeringens innsats på vegne av Forsvaret ikke er tilstrekkelig. Der er vi uenige. Etter enighet på Stortinget før jul, har vi nå en ny langtidsplan for forsvarssektoren som er realistisk, finansiert, bærekraftig og gjennomførbar.

Regjeringen sikrer at vi også i fremtiden har et forsvar som er i stand til å løse de mest krevende oppgavene. Planen tar innover seg det endrede sikkerhetspolitiske bildet vi har sett de siste årene. Verden har blitt mer ustabil, og dermed blir jobben Forsvaret gjør viktigere. Derfor fortsetter regjeringen den nødvendige videre styrkingen også i årene som kommer.

Kompetanse er en grunnleggende forutsetning for styrking av Forsvaret, og vi må innrette strukturen slik at den kan ivareta både dagens og fremtidens behov på en mest mulig fleksibel måte.

Som et ledd i å styrke reaksjonsevnen og utholdenheten til Forsvaret, skal vi oppbemanne både med faste stillinger og flere vernepliktige i førstegangstjeneste. I den nye langtidsplanen vil regjeringen prioritere å trekke all rekruttutdanning ut fra de operative avdelingene, og opprette en ny felles rekruttskole på Terningmoen slik at rekruttutdanningen i fremtiden hovedsakelig foregår enten på Madla eller på Terningmoen for alle forsvarsgrener.

All den tid både Madla og Terningmoen vil være felles rekruttskoler, vil begge rekruttskolene kunne produsere soldater til alle forsvarsgrener over hele landet.

Verneplikten legger grunnlaget for at styrkestrukturen kan øke både i bredde og dybde når vi ser endrede behov. Siden denne regjeringen tok over, har vi jobbet målrettet for å styrke forsvarssektoren, etter mange års nedbygging. Det skal vi fortsette med. Å sikre bedre beredskap, økt kampkraft og økonomisk bærekraft skaper et tryggere Norge.

I den nye langtidsplanen vil regjeringen prioritere å trekke all rekruttutdanning ut fra de operative avdelingene, og opprette en ny felles rekruttskole på Terningmoen slik at rekruttutdanningen i fremtiden hovedsakelig foregår enten på Madla eller på Terningmoen for alle forsvarsgrener.
Publisert: