Vender verdigheten tilbake?

DEBATT: Det lå en sterk symbolikk i Amanda Gormans poesifremføring under Joe Bidens innsettelse som president. En ung, svart poet fremførte et budskap om samling, om å bestige det billedlige fjellet.

– Innsettelsesseremonien ga håp om at USA kan samles og kanskje finne tilbake til sin egentlige sjel, skriver Har O. Bastiansen. Her Amanda Gorman som fremførte diktet «The hill we climb».

Debattinnlegg

 • Hard Olav Bastiansen
  Hard Olav Bastiansen
  Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:

Hun stod foran den samme bygningen som noen dager tidligere hadde vært okkupert av krefter som aktivt motarbeider alt det hun representerer. Symbolikken kunne ikke vært tyngre og mer megetsigende. Seremonien ga håp om at USA kan samles og kanskje finne tilbake til sin egentlige sjel. Kanskje kan verdigheten vende tilbake.

Ofte observerer vi fenomener i USA med avstandsblikk. Vi ser ikke at utviklingstrekk som reflekteres i vår egen andedam. I Norge brukte vi Trumps twitter-retorikk som eksempel på hvordan politisk debatt kan forflates og brutaliseres. Selv om de kan stå langt fra hans politiske ståsted, var det i en periode også noen norske debattanter som imiterte Trumps retoriske stil. Twitter- og Facebook-sjargongen tok plass i det offentlige ordskiftet – også i Stavanger.

Fyret opp av intens agitasjon ble Stavangers kommunestyresal okkupert av sinte bompengemotstandere. Retorikken har i ettertid kjølnet og til dels forstummet, men vi må ikke glemme hva som skjedde. Vi har faktisk opplevd at noen banet seg vei inn i en folkevalgt institusjon. Bølleretorikk legitimerer bølleaksjoner.

For å lykkes med rekruttering må debatten i politiske fora være åpen og tillitsfull.

Politisk kommunikasjon

Det er et grunnleggende prinsipp i all kommunikasjon at dersom mottakeren ikke forstår budskapet, er det avsenderen som eier problemet, ikke mottakeren. Når implikasjonene av politiske vedtak ikke blir forstått, når konsekvensene ikke er klare, er det politikernes oppgave å opplyse offentligheten. Men den grunnleggende forutsetningen for en opplyst offentlighet er at sakene belyses informativt og saklig, ikke i Twitter-sjargong. Forutsetningen for en fornuftig argumentasjon er at også politikerne er bevisst sin rolle og sin kommunikasjonsform.

Les også

Teknogigantenes grep om Trump

Kommunenes Sentralforbund (KS) la for en stund siden frem en språkbasert analyse av den offentlige samtalen i nettbaserte medier. Den viste en klar tendens til at engasjement og aktivisme øker mens tilliten til lokalpolitikk og institusjoner går tilbake. Det gir seg blant annet utslag i at begrep som deltakelse, engasjement og aktivisme i større grad er knyttet til positive verdier og ord mens folkevalgtsystemet og det å være politiker er mer knyttet til negative ord. Negative assosiasjoner hindrer rekruttering til politisk arbeid.

Etiske retningslinjer

Høyres Sissel Knutsen Hegdal fremmet på siste kommunestyremøte i Stavanger en interpellasjon hvor hun nettopp fokuserte på rekruttering av unge mennesker til politisk arbeid. Hun fryktet følgene av de sosiale medienes brutale debattklima. For å lykkes med rekruttering må debatten i politiske fora være åpen og tillitsfull. Ordfører Kari Nessa Nordtun fulgte opp med å understreke at et godt og anstendig debattklima er ett av grunnelementene i et velfungerende demokrati, og folkevalgte representanter har et spesielt ansvar. Stavanger kommunestyre vedtok til slutt at kommunedirektøren skal oppdatere kommunens etiske retningslinjer for å fange opp at den teknologiske utviklingen har utvidet grensene for ytringsfrihet. Retningslinjene i dag setter ingen etisk standard for debattformen i politiske organer eller sosiale medier.

Noen kan anføre at det ikke burde være nødvendig å formalisere det som egentlig er vanlig god folkeskikk. Motargumentet er at en formalisering bidrar til bevisstgjøring og er en forpliktelse. Så får vi heller leve med at et regelverk ikke har like poetiske og slående formuleringer som Amanda Gormans.

Les også

 1. Det er en uting å dra be­grepet falske nyheter inn i viktige debatter

 2. Trumps advokat synes å aner­kjenne valg­nederlag – Trump svært mis­fornøyd

 3. Riksrettssaken mot Trump åpnet med dramatiske videoopptak

Publisert:
 1. Debatt
 2. Sissel Knutsen Hegdal
 3. Lokalpolitikk

Mest lest akkurat nå

 1. Kristian utlover dusør til den som kan hjelpe ham

 2. Mann funnet med stikkskader i Stavanger

 3. Akkurat nå er strømprisen rekordhøy

 4. Da PST varslet helse­vesenet på Kongs­berg i 2018, var det en helt annen sak som vakte mest be­kymring

 5. Slik spredte smitten seg fra tv-kanalen til Sødal bede­hus

 6. – Utfallet har blitt som det har blitt. Familien har hatt, og har, det tøft