Seniorene må bli mer «sexy»

POLITIKK: Seniorsaken må bli mer «sexy»; den må få appell til hele aldersgruppen slik at den viser hva den kan bidra med.

«Dersom en hadde tatt hensyn til aldersfordelingen i befolkningen, skulle det vært 20 representanter over 70 på Stortinget», skriver Grethe Eriksen og Hard Olav Bastiansen.
  • Grethe Eriksen
    Styreleder, Stavanger Senior Høyre
  • Hard Olav Bastiansen
    Styremedlem, Stavanger Senior Høyre
Publisert: Publisert:

iconDenne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er et problem at en gruppe som utgjør en stor og økende andel av befolkningen, ikke har en tydeligere stemme i det politiske ordskiftet.

Rogaland Senior Høyre avholdt nylig årsmøte hvor stortingsrepresentant Margret Hagerup innledningsvis orienterte om det pågående programarbeidet i Høyre. I debatten etterpå klaget flere av medlemmene på manglende representasjon av seniorer på valglistene til årets stortingsvalg. Seniorene forventes å bidra til fellesskapet ved å stå i jobb lenger eller påta seg frivillige oppgaver, men de får ikke politisk innflytelse, var budskapet.

Dagens 60+ er moderne, oppdaterte og digitale. Når de ikke identifiserer seg med den pågående seniordebatten, velger de heller å ikke engasjere seg.

Langt nede på listene

I alle partier havner de over 60 langt nede på listene. De er ikke engang på reservebenken. Carl I. Hagen er den eneste senioren som har mulighet til å komme på Stortinget. Dersom en hadde tatt hensyn til aldersfordelingen i befolkningen, skulle det vært 20 representanter over 70 på Stortinget.

Margret Hagerup noterte seg kritikken som kom, men sendte også en utfordring tilbake: Det er ingen tvil om at seniorene har mye å bidra med, men de må også vise det. I stedet for å kritisere, må de synliggjøre sin egen kompetanse. Sutring skaper ikke engasjement og oppslutning.

Vi mener utfordringen fra Margret Hagerup var helt på sin plass. Seniorpolitikk blir i offentligheten ofte begrenset til pensjonsspørsmål og behovet for sykehjemsplasser. Dette er en debatt mange av dagens seniorer ikke kjenner seg igjen i eller assosierer seg med. Dagens 60+ er moderne, oppdaterte og digitale. Når de ikke identifiserer seg med den pågående seniordebatten, velger de heller å ikke engasjere seg.

Oppdaterte og engasjerte

Seniorene må fremstå som det de er: oppdaterte, engasjerte og villige til å bidra. Da blir de lettere lyttet til, og får forhåpentligvis flere representanter inn ved stortingsvalget i 2025. Valget i 2021 er dessverre allerede tapt for denne gruppen. Nå må seniorene gjøre seniorpolitikk til aktuell politikk og mobilisere slik at de blir lyttet til neste gang partienes nominasjonskomiteer starter arbeidet sitt.

Publisert: