– SV sier nei til hurtig­spor for privati­sering, ja til mer valg­frihet

DEBATT: B-gjengen, det borgerlige stortingsflertall på Stortinget, har vedtatt det de kaller godkjenningsmodell for «fritt» brukervalg. Eller som det bør hete: Hurtigspor for privatisering av helse- og omsorgstjenesten.

«Sverige har hatt ordningen i flere år og resultatet er mindre hjelp for dem som trenger det aller mest, og mer deltid», skriver Nicholas Wilkinson.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er ikke overraskende at MIO-gruppen i et innlegg i Aftenbladet 16. juni er positiv til dette. Ordningen vil jo gi økte profittmuligheter for MIO-gruppen. Hurtigspor for privatisering gir ingen nye rettigheter eller muligheter for å medvirke til innholdet, på hvilket sted og på hvilket tidspunkt tjenesten gis, men kun hvilken leverandør som leverer tjenesten.

Rammer de skrøpeligste

De sykeste og skrøpeligste eldre har størst behov for helse- og omsorgstjenester, eldre som har dårligst forutsetninger for å orientere seg og ta valg i et marked. Den privatiseringen og oppstykkingen regjeringen går inn for, vil vanskeliggjøre samordning av tjenestene, noe som vil ramme nettopp de skrøpeligste og sykeste hardest.

Vi bør ikke privatisere helsetjenesten. Kommersialisering fører til færre ansatte og mer deltid. Sverige har hatt denne ordningen i flere år, og resultatet er mindre hjelp for dem som trenger det aller mest, og mer deltid.

Hurtigspor for privatisering vil ikke gi flere ansatte og nye utdannede helsepersonell, det gir bare flere kommersielle bedrifter som må ta helsepersonell fra de offentlige sykehjemmene og hjemmetjenesten. Vi trenger å ansette flere folk i hele og faste stillinger, og gi eldre og pårørende reell valgfrihet og brukermakt ved å innføre en tillitsreform. Det gir valgfrihet.

Det er tydelig at regjeringen bare vil spare på de eldre. I revidert nasjonalbudsjettet har Frp og regjeringspartiene bestemt å kutte på utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester. De flytter penger fra kvalitet til en byråkratisk ordning for fast track-privatisering. Det koster penger å lage anbud og kontrollere anbud, og SV mener disse pengene bør gå til å styrke tjenesten, ikke selge den.

SV er annerledes enn både høyrepartiene og de andre rød-grønne partiene.
Vi jobber for en tillitsreform og mer valgfrihet i offentlig regi. SV mener de eldre bør få mer brukermakt og mer valgfrihet.

  • Vi foreslår valgfrihet, i stedet for fritt brukervalg som bare betyr å velge logo på helsepersonell.
  • Valgfrihet er at helsefagarbeideren har tid til en samtale med Magda.
  • Valgfrihet er at innbyggere kan velge hva de vil bruke de ansatte til.
  • Valgfrihet er at alle pengene skal gå til velferd og kvalitet, ikke til profitt.

Pensjonistforbundet er imot, flertallet av kommunene er imot. Fagforbundet og Sykepleierforbundet, som bruker all sin tid for å hjelpe og gi omsorg, er imot.

SV er imot fast track-privatisering og er for mer valgfrihet. Vi prioriterer bedre tjenester i stedet for byråkratiske ordninger som «fritt» brukervalg er.

Publisert: