Regjeringens nei til medisinutdanning i Stavanger, må revurderes!

DEBATT: Det er med stor oppgitthet vi registrerer at Ola Borten Moe og Ap/Sp-regjeringen fortsetter å trenere og motarbeide en etablering av et medisinsk fakultet i Stavanger.

Norge har et akutt behov for flere leger, og UiS har utviklet en modell som kan sikre flere utdanningsplasser raskt. Derfor er Ola Borten Moes nei til medisinutdanning som å rygge inn i framtiden.
  • Oddny Helen Turøy
    Fylkesleder Rogaland KrF, gruppeleder Sandnes KrF
  • Henrik Halleland
    Gruppeleder, Stavanger KrF
  • Solveig Ege Tengesdal
    Gruppeleder Rogaland KrF sin fylkestingsgruppe
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norge har et akutt behov for flere leger, og Universitetet i Stavanger har de beste forutsetningene for å få til en medisinutdanning raskt. Regjeringens konklusjon om nei til medisinutdanning i Stavanger kommer etter at en interdepartemental arbeidsgruppe har kommet med sine vurderinger av alternativer for å øke antallet norske studieplasser innen medisin. I den økonomiske vurderingen blir det blant annet lagt til grunn at kostnadsberegningene fra UiS ikke kan stemme. Det er derfor lagt inn høyere kostnader, og det uten at UiS har fått mulighet til å kommentere tallene. Det er sterkt beklagelig, og lite tillitvekkende.

I begrunnelsen for avgjørelsen påstår Borten Moe i Aftenbladet 14. mai at «pengene er klart best brukt på å bygge ut de eksisterende medisinutdanningene». Da er det rart at det omtalte grunnlaget faktisk viser det motsatte. Dersom man deler de årlige kostnadene på antall studieplasser, viser departementets egne tall at disse vil være lavere ved UiS enn de fleste andre alternativene.

Vi får heller ikke regjeringens nei til å stemme med målene uttrykt i Hurdalsplattformen om at «alle innbyggere, uansett bosted, skal ha et godt tjenestetilbud i sitt nærmiljø». Vi er helt enig i at det er viktig å balansere et behov for sterke fagmiljøer med andre hensyn, men vi snakker ikke om hvilken som helst region i denne saken. Vi snakker om Norges tredje største storbyregion, med et allerede sterkt fagmiljø som kan videreutvikles til å bli enda sterkere.

Et samlet Rogaland KrF, med vår stortingsrepresentant og partileder Olaug Vervik Bollestad i spissen, er tydelige på at regjeringens nei til medisinutdanning i Stavanger må revurderes. Det er Stortinget som bestemmer, og vi vil oppfordre de andre partiene til å stemme for representantforslaget som ble fremmet forrige uke av møtende vara Hadle Rasmus Bjuland.

Norge har et akutt behov for flere leger, og UiS har utviklet en modell som kan sikre flere utdanningsplasser raskt. Derfor er Ola Borten Moes nei til medisinutdanning som å rygge inn i framtiden, og det er opp til stortingspolitikerne våre å rydde opp.

Dersom man deler de årlige kostnadene på antall studieplasser, viser departementets egne tall at disse vil være lavere ved UiS enn de fleste andre alternativene.
Publisert: