Helse Stavanger lytter til både ris og ros

DEBATT: Vi registrerer og behandler avvik og klager, og tar disse inn i det forbedringsarbeidet ledere og fagpersoner kontinuerlig gjør.

«Alle pasienter som utskrives fra døgnavdelinger innen psykisk helsevern, skal bli bedt om å gi tilbakemelding», skriver Bent Horpestad og Lars Conrad Moe.

Debattinnlegg

 • Bent Horpestad
  Klinikksjef, Klinikk psykisk helse voksne, Helse Stavanger HF
 • Lars Conrad Moe
  Klinikksjef, Klinikk psykisk helsevern, barn unge og rusavhengige
Publisert: Publisert:

I Aftenbladet 20. august skriver journalist Thomas Ergo en kommentar om kundeundersøkelser i forbindelse med bussreise til Arendalsuka. Han etterspør hvorfor psykisk helsevern ikke gjøre tilsvarende, og viser til enkeltsaker med tidligere publiserte pasienthistorier der han har vært medforfatter.

Det er ennå slik at reglene for å sende digital kommunikasjon til pasienter er strengere enn for en del andre områder i samfunnet, da det er ansett en risiko for at kommunikasjon på avveie kan avsløre pasientinformasjoner som er underlagt den taushetsplikt helsepersonell har for å ivareta pasienters behov for konfidensialitet. Både på nasjonalt og regionalt nivå jobbes det med å bedre muligheten for digital kommunikasjon og oppfølging av pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Det er ennå slik at reglene for å sende digital kommunikasjon til pasienter er strengere enn for en del andre områder i samfunnet.

Hva gjør vi?

Alle pasienter som utskrives fra døgnavdelinger innen psykisk helsevern, skal bli bedt om å gi tilbakemelding, som del av FHI sin pågående undersøkelse om «Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern».

Dessverre velger mange ikke å svare, og vi mister med det viktig informasjon. På FHI sine hjemmesider kan en lese at de som svarer har en positiv vurdering.

Det er også gjort avgrensede undersøkelser, som den regionale pasienterfaringsundersøkelsen av poliklinikkene innen psykisk helse i Helse Vest fra 2018/19. Rapporten viser at flertallet er tilfreds med tilbudet, synes ventetiden er akseptabel, fikk god kontakt med behandler og god hjelp med sine vansker.

Rapportene avdekker også forbedringsområder, som vi tar med i vårt arbeid med å gi gode tjenester til vår befolkning. Thomas Ergo refererer pasient- og brukerombud Anne Lise Kristensen, som i debatten skal ha hevdet at brukerundersøkelser ofte ikke blir fulgt opp med tiltak. Han spissformulerer at undersøkelsene kan «misbrukes» ved at man «later som man tar pasientene på alvor».

I 2020 fikk 13.610 voksne og barn hjelp for psykiske vansker i våre klinikker. Hver av disse har møtt fagpersoner som etter beste evne prioriterer og tilpasser utredning og behandlingstilbud til den enkelte pasient. Våre medarbeidere har valgt å arbeide med å hjelpe mennesker i perioder når vanskene med å mestre livet er størst. Det står respekt av et slikt yrkesvalg. Bak ligger en genuin interesse for mennesker, og et sterk ønske om å være til hjelp. Å fremme slike påstander som Ergo gjør, er å mistenkeliggjøre en hel yrkesgruppe. Det er det ikke grunn til.

Lykkes ikke med alle

Spesialisthelsetjenesten skal gi utrednings- og behandlingstilbud for de mest alvorlige psykiske tilstandene. I alle medisinske disipliner er det slik at dess mer alvorlig en tilstand er, dess vanskeligere er det å oppnå gode behandlingsresultater.

Noen av våre pasienter får behandling mot sin vilje, fordi fastlege eller legevakt har vurdert tilstanden så alvorlig at det utløser unntak fra hovedregelen: At behandling skal basere seg på samtykke og frivillighet. Vi lykkes ikke med alle, selv om vi gjerne vil. Noen ganger gjør vi feil. Det er ikke mulig å unngå. Det er lett å forstå at pasienter og pårørende som opplever at behandling ikke lykkes, eller at en ikke får tilbudet en ønsker seg, uttrykker misnøye med dette.

«Tusen takk!»

Som klinikk og sykehus lytter vi både til ris og ros. Vi registrerer og behandler avvik og klager, og tar disse inn i det forbedringsarbeidet ledere og fagpersoner kontinuerlig gjør. Vi ønsker, som Thomas Ergo, at det skal bli lettere å samle opp erfaring fra våre pasienter og pårørende, slik at vi får bedre hjelp til å forbedre oss på de rette områdene.

Samtidig vil vi også minne om de pasientene som skriver: «Tusen takk for at dere reddet livet mitt!»

Les også

 1. Jeg trodde ikke noen uten­for­stående hadde merket min lyn­visitt til Arendals­uka. Der tok jeg feil

Publisert:
 1. Debatt
 2. Psykisk helse
 3. Psykisk helsevern
 4. FHI
 5. Helse Vest

Mest lest akkurat nå

 1. «Glimt av gammel storhet – og masse rør og rot. Men det viktigste denne kvelden var kanskje ikke kvaliteten på Kristian Valens show.»

 2. Kvinne brukte superlim på naboens elbil-lader

 3. Da hun fikk påvist det arvelige genet, fikk hun valget. For henne var det aldri et spørsmål.

 4. Innenfor denne knuste døren ble et eldre par angrepet. Dette var gjerningsmannens sannsynlige rute.

 5. Trafikkuhell i Hillevåg

 6. Et enkelt Messenger-spørsmål fra en slektning ble til et mareritt for Rune Nedrebø