Klepp kommunehus og kirke – et bygg for alle?

DEBATT: Det er ikke en kommunal oppgave å finne en tomt til bygging av moské i Klepp. Men kommunestyret gjorde det til en kommunal oppgave å finne en tomt til bygging av nok en kirke.

«Når man må oppsøke et kirkebygg for å kunne bidra til demokratiet under valg, kan ikke dette kalles religionsfrihet», skriver Herdis Høiland. Fire arkitektkontor har levert forslag til felles kommunehus – med kirke. Dette er bare ett av forlagene.

Debattinnlegg

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det kristelige tidsskriftet Vårt Land kåret nylig Klepp kommune som den mest kristne kommunen i landet. Fordi dette er kommunen hvor flest deltar i nattverd, gudstjenester og har høyest medlemstall blant innbyggerne.

Ikke kommunal oppgave

Antall innbyggere i Klepp kommune ligger nå på 20.025 ifølge SSB. Ifølge IMDI har over 3000 av disse innvandrerbakgrunn. I 2020 søkte en gruppe muslimer i Klepp om tomt til å kunne bygge moské, da de til nå bare har brukt et lite kjellerlokale i Kleppekrossen. Svaret rådmannen hadde å komme med til Aftenbladet var: «Det er ikke en kommunal oppgave å finne tomt til bygging av moské i Klepp.»

Det føles urovekkende å ha bodd så mange år i en kommune som så tydelig ønsker å gjøre forskjell på folk.

– Det vil være vanskelig å likebehandle over 100 trossamfunn dersom enkelte av disse tilbys tomt. Å gi tomt til et trossamfunn vil også medføre at kommunen bryter lovens krav om økonomisk likebehandling av trossamfunn, stod det i innstillingen fra rådmann Torild Lende Fjermestad og saksbehandler Stein Kittelsen, ifølge Aftenbladet.

Våren 2021 har det blitt vedtatt i kommunestyret at Klepp har funnet en tomt, og at det skal bygges et felles kommunehus – med kirke. Det er ikke en kommunal oppgave å finne en tomt til bygging av moské i Klepp. Men kommunestyret gjorde det til en kommunal oppgave å finne en tomt til bygging av nok en kirke. Kommunen bryter lovens krav og økonomisk likebehandling av trossamfunn ved å finne tomt til å bygge moské. Men en kirke inne i et nytt kommunehus fikk kommunestyret i Klepp i enkelt flertall.

Klepp kommune velger på Facebook å kaller det et bygg for alle.

Man kan gjerne argumentere med at Klepp er en kristen kommune med høye medlemstall i Den norske kirke. Selv om 3000 av Klepps innbyggere har innvandrerbakgrunn, er det ikke dermed sagt at de resterende 17.000 i Klepp identifiserer seg med den kristne tro. Av de 70 prosent som er registrert i Den norske kirke, er det fortsatt 30 prosent av innbyggerne som ikke er det.

Oppleves som en hån

I det hele tatt å kalle det «et bygg for alle», oppleves som en hån mot alle som ikke befinner seg i en tro, og dem som ikke får praktisere sin tro i samme grad som kristne i Klepp. Om dette kommunehuset skulle vært et bygg for alle, hadde det ikke inkludert noe form for trosretning overhodet. Et rådhus er ifølge snl.no en bygning som huser de sentrale organene for en bys interne administrasjon. Tro har ingenting i et rådhus å gjøre.

Man skal ikke måtte oppsøke et trossamfunn i kombinasjon med plikter man har som borger i et rådhus. I dagens samfunn har det blitt tydelig at tro er noe man selv skal oppsøke dersom dette er ønskelig. Ikke noe man må eksponeres for ufrivillig, bare fordi man skulle en tur på biblioteket, eller kulturskolen.

Det føles nok fjernt for aktivt kristne, men for en stor gruppe mennesker vil det aldri føles naturlig å oppsøke et kirkesamfunn av egen vilje. Og ikke gi innbyggerne i kommunen muligheten til å holde seg unna et trossamfunn man ikke identifiserer seg med, bryter sterkt med menneskerettighetene artikkel 18, som omhandler religionsfrihet. Alle mennesker har rett til å tro, eller ikke tro på det man selv vil. Når man må oppsøke et kirkebygg for å kunne bidra til demokratiet under valg, kan ikke dette kalles religionsfrihet.

Konservativ vending

Det føles urovekkende å ha bodd så mange år i en kommune som så tydelig ønsker å gjøre forskjell på folk. Klepp har lenge vært kjent for å være en kommune med stor representasjon av ulike nasjoner, og under flere arrangementer har disse blitt representert og hyllet. Men nå oppleves det som om kommunen tar en konservativ vending.

Ifølge Vårt Land er det tydelig at kristne er i flertall i Klepp kommune. Men å dermed bestemme innad i kommunestyret, på vegne av alle innbyggere, at rådhuset skal kombineres med kirke er å sette en stor gruppe mennesker utenfor fellesskapet. Slike holdninger hører ikke hjemme i 2021.

Publisert: