Økologisk mat er en greie for rike folk som kan sløse med matjord og penger

DEBATT: Det er gøy at flere har reagert og svart på mitt leserinnlegg om at økologi er føleri og lureri. Det er også tilfredsstillende å lese at ingen av svarene kan motbevise mine påstander; svarene baserer seg på synsing og egen overbevisning.

Uansett hvor mye man tror, ønsker og håper, er det ikke realistisk at økologisk mat blir tilgjengelig for andre enn rike folk i Vesten, skriver Renberg. Bildet viser Petter A. Stordalen og daværende landbruksminister Terje Riis-Johansen under en økologisk hotellfrokost i 2008.
  • Mathias Renberg
    Mathias Renberg
    Sentralstyremedlem i FpU
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg skal ikke bruke mye tid på å kommentere det første innlegget som kom, skrevet av hobbybonde og bestemor Marit Hauge fra Sandnes. Her var det ikke engang forsøk på dokumentasjon, og hun skriver nokså ærlig selv at «Eg har ikkje samla på artiklar eg kan visa til, men eg har vore interessert og samla meg kunnskap i en kvinnealder». Det er jo prisverdig, men ingenting i hennes innlegg rokker ved mine påstander, tvert imot er innlegget fullt av anekdoter, synsing og antakelser.

Faktum er at siden økologisk dyrking av mat bruker mye mer matjord enn konvensjonell dyrking, at matvarene vokser saktere og er mindre i størrelse, vil det være helt umulig å legge om jordens matproduksjon til økologisk produksjon.

Rike folk har ofte bedre helse

Økologisk Norge, som mottar i underkant av 13 millioner kroner i offentlig støtte og har 17 ansatte greide heller ikke å finne en eneste seriøs forskningsartikkel eller studie som beviser at økologisk mat er bedre for miljøet eller folks helse. Siden det var uklart nøyaktig hvilken Mor- og Barn undersøkelse lederen i Økologisk Norge, Markus Hustad viser til, har jeg tatt utgangspunkt i den som Økologisk Norge selv omtaler på sin hjemmeside, okologisknorge.no. Til og med på hjemmesiden er det ikke link til undersøkelsen eller artikkelen fra FHI

Det finnes ingen holdepunkter for å si at økologisk mat fører til mindre risiko for skader som kreft, diabetes type 2 eller svangerskapsforgiftning, slik Hustad forsøker å skape et inntrykk av. Som han vet, er de som spiser økologisk mat over snittet opptatt av kosthold generelt, har høyere utdanning og bedre økonomi enn resten av befolkningen. Korrigerer man for disse faktorene, er det større sannsynlighet for at det er god økonomi, høy bevissthet rundt kosthold (og trening) samt høyere utdanning som er faktorene som reduserer disse risikoene. Ikke de usprøytede gulrøttene. Forskningen viser at man har høyere konsentrasjon av miljøgifter i kroppen om man spiser konvensjonelt dyrket mat kontra økologisk. Men helserisikoen ved disse mengdene, som er innenfor helsemyndighetenes terskelverdier, er ikke dokumentert.

Økologisk krever mye matjord

Faktum er at siden økologisk dyrking av mat bruker mye mer matjord enn konvensjonell dyrking, at matvarene vokser saktere og er mindre i størrelse, vil det være helt umulig å legge om jordens matproduksjon til økologisk produksjon. Det finnes ikke nok dyrkbar mark. Da blir økologisk mat en luksusvare, forbeholdt de rike som kan sløse med matjord og penger, og det er fortsatt ingen bevis for at økologisk mat er sunnere eller mer miljøvennlig. Dersom fremtidig forskning skulle vise noe annet, er jeg selvsagt åpen for å endre standpunkt, men uansett hvor mye man tror, ønsker og håper, er det ikke realistisk at økologisk mat blir tilgjengelig for andre enn rike folk i Vesten.

Jeg har tidligere skrevet at jeg ønsker å fjerne all økonomisk støtte til tros – og livssynssamfunn. Det bør også gjelde når religionen heter økologi.

Publisert: