Beklager elever, men vi må faktisk streike!

DEBATT: Jeg og mange av mine kolleger, er lektor med tilleggsutdanning og topp ansiennitet. KS vil gi meg 2.3 % i lønnsvekst. Altså langt under frontfaget. Da må vi streike, selv om det dessverre går ut over elevene.

Etter en langvarig pandemi fortjener virkelig elevene en god skolestart nå til høsten! Samtidig er vi nødt til å se lenger fram enn førstkommende høst. Læreres lønn kan ikke nedprioriteres.
  • Tone Meling Bugge
    Lektor ved St. Olav videregående og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som lærer i videregående er jeg så heldig at jeg får jobbe tett på tenåringer. Sammen med kolleger som både er omsorgsfulle voksne og dedikerte fagpersoner, er jeg opptatt av å gi elevene en meningsfull hverdag og en god start på voksenlivet. Og jeg er av den oppfatning at skolen er en viktig arena for både læring, danning og oppøving i sosial kompetanse.

Arbeidsdagen er travel og intens, men heldigvis meningsfull, aldri kjedelig. Jeg balanserer mellom å undervise, vurdere, oppmuntre, tilrettelegge, veilede – og utvikle meg selv som fagperson. Vårens lønnsforhandlinger gjør meg alvorlig bekymret. For som rektor ved Godalen videregående skole skriver i Stavanger Aftenblad 31. mai: Etter en langvarig pandemi fortjener virkelig elevene en god skolestart nå til høsten! Samtidig er vi nødt til å se lenger fram enn førstkommende høst.

Hvis vi godtar forslaget fra KS, nedprioriteres lærere, spesielt de med høy utdannelse og mye erfaring. Selv er jeg, som mange av mine kolleger, lektor med tilleggsutdanning og topp ansiennitet. KS vil gi meg 2.3 % i lønnsvekst. Altså langt under frontfaget. Dette øker faren for at høyt utdannede lærere søker seg vekk fra skolen, og det gjør det selvsagt mindre attraktivt å starte på en lærerutdanning. Derfor mener jeg at det dessverre er nødvendig å streike. Selv om elevene mine da ikke får den starten på skoleåret som de fortjener.

Publisert: