Lærerne fortjener god lønn, og elevene fortjener en god skolestart

DEBATT: Enigheten mellom KS og hovedsammenslutningene i vårens kommuneoppgjør kom med en kraftig bismak når ingen av de tre store lærerorganisasjonene ville akseptere løsningen.

Vi har en arbeidskonflikt, men nå må de voksne i rommet ta et felles ansvar. Et ansvar for den situasjonen som er oppstått og et ansvar for at dette ikke går ut de som ikke er voksne ennå.
  • Øyvind Sørhus
    Rektor Godalen videregående skole
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det betyr at det går mot streik, og allerede har en av organisasjonene varslet at streiken først og fremst vil eskalere ved skolestart. Etter to år med pandemi og en streik på tampen av skoleåret i fjor, står vi nå igjen i fare for å få en ødelagt skolestart og et amputert skoleår.

Det fortjener ikke barn og unge nå. Og la det ikke være tvil, vi trenger lærere som er de beste folkene med solid kompetanse og erfaring. Da må vi også verdsette dette gjennom lønna. De siste årene har ordskiftet om det å jobbe i skolen i altfor stor grad vært preget av negativitet. Det har til tider hørtes ut som om det har vært ganske forferdelig å jobbe i skolen. Det har vært en virkelighetsbeskrivelse jeg tror de fleste som faktisk jobber i skolen ikke kjenner seg igjen i. Visst kan det være krevende, og det har vært ekstra krevende gjennom pandemien. Men først og fremst det en veldig flott arbeidsplass og et utrolig viktig oppdrag. Det er på tide å snu vinklingen.

Den investeringen man legger ned i en god skolestart, får man igjen i stort monn. Tilsvarende vil en haltende skolestart være en utfordring som kan prege skolemiljø og læringsmiljøet i lang tid.

Lærerne fortjener god lønn fordi det er et så viktig oppdrag, ikke fordi de har det så spesielt vanskelig på jobb. Lærerne gjør en fantastisk god jobb og vi trenger de beste og mest kompetente folkene både nå og i årene framover.
Det som det heller ikke er noe tvil om, er at det er mange barn og unge som har slitt mye de siste årene. Utenforskapskommisjonen nedsatt av Stavanger kommune konkluderer tydelig med at mange unge slet ekstra i pandemien.

Barn og unge forsømt

Og dessverre er det slik igjen at de som var utsatte fra før, er de som har tapt ekstra mye i denne perioden. Mange har klart seg godt, men de som hadde mye å streve med fra før, har fått det verre. Vi har ikke tatt nok hensyn til barn og unges utfordringer de siste årene. Det er en av årsakene til at vi er der vi er nå. Pågangen til psykisk helsehjelp har økt dramatisk og antall skoleelever med skolevegring øker.

I mars satte Aftenbladet søkelyset på den store økningen i fraværet i grunnskolen i Stavanger. Også i videregående skole meldes det nå om svært stort fravær dette året. Mange av oss i skolene har nå sett fram til, og planlagt for, en skikkelig restart i august. Det er nødvendig både i barneskolene, ungdomsskolene og også i videregående skole. En god skolestart er viktig for alle elever. Det å raskt etablere gode relasjoner mellom lærere og elever og mellom elevene, legger grunnlag for et godt læringsmiljø hele skoleåret.

Den investeringen man legger ned i en god skolestart, får man igjen i stort monn. Tilsvarende vil en haltende skolestart være en utfordring som kan prege skolemiljø og læringsmiljøet i lang tid. Nå planlegger vi for et skoleår preget av aktive elevdeltakelse i klasserom og verksted, og en skolehverdag som er preget av tydelige forventninger til hverandre, varme og engasjement.

Vi må snu fraværstrenden

Da kan vi igjen få klassemiljø som elevene opplever at det er trygt å være i, og som de er en betydningsfull del av. Dette trenger vi nå. Dette trenger elevene nå. Vi må snu trenden med et økende fravær. Til det trenger vi en god skolestart hvor alle i skolen er til stede og klare til å bidra.
Når flere parter har forhandlet, har man selvsagt et felles ansvar for de løsninger man blir enige om og de løsningen man ikke blir enige om.

Nå er en arbeidskonflikt brutt ut og det er mange harde ord den ene og den andre veien. Det er forsøk på å plassere ansvaret hos den andre parten alene. Men nå må de voksne i rommet ta et felles ansvar. Et ansvar for den situasjonen som er oppstått og et ansvar for at dette ikke går ut de som ikke er voksne ennå.

Barn og unge må sikres et helt og godt skoleår. Og da trenger vi en solid skolestart med alle lærerne på plass, for de er de viktigste for elevene og læringsmiljøet.

Lærerne fortjener god lønn fordi det er et så viktig oppdrag, ikke fordi de har det så spesielt vanskelig på jobb. Lærerne gjør en fantastisk god jobb og vi trenger de beste og mest kompetente folkene både nå og i årene framover.
Publisert: