Slå ring om Sørmarka

DEBATT: Natur er et viktig kriterium for god folkehelse. Åpner man opp for «å gi bort» fellesarealene til særgrupper, vil det om få år bli ganske lite igjen til vanlige turgåere.

Før kommunevalget i 2019 var det folkemøte med ordførerkandidatene. Og alle som var der, rakte opp hånden på spørsmål om de var for å verne Sørmarka. Fra venstre Håkon Fossmark (MDG), Dagny Sunnanå Hausken (Sp), John Peter Hernes (H), Jan Erik Søndeland (V), Mímir Kristjánsson (Rødt), Kari Nessa Nordtun (Ap), Karl W. Sandvig (PP), Anne Kristin Bruns (KrF) og Leif Arne Moi Nilsen (Frp).
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sørmarkas Venner har som formålsparagraf: «Sørmarkas Venner har som hovudmål at Sørmarka skal være et område som bør være tilrettelagt for alle, og ikke begrenses av særinteresser. Det betyr at det ikke skal tilrettelegges for mye for enkeltgrupper eller organisert lag og idrett.».

I 2019 tok vi initiativ til kampanjen «Slå Ring Om Sørmarka», sammen med FNF (Forum For Natur og Friluftsliv). Gjennom denne paraplyorganisasjonen representerer vi tusener av medlemmer i Stavanger-området. Turistforeningen, Naturvernforbundet, speiderne, Jeger og Fisk, orientering, ornitologiske- og botaniske foreninger. Vi var skremt av de massive inngrep i – og omkring friområdet.

Å ta buffersoner kan ofte få mer dramatiske konsekvenser enn de rene arealene.

Folkemøte i 2019

I 2019 hadde vi folkemøte på Auglendshøyden med ordførerkandidatene, og alle (med unntak av et parti som ikke var der) rakte opp hånden på spørsmål om de var for å verne Sørmarka. Litt mer nølende var de til å utvide friområdet. 350 personer med kjærlighet til Sørmarka møtte opp.

I ettertid har oppspisingen av området fortsatt. «Fastlands-Stavanger» er et av områdene i Norge med minst grøntareal pr. innbygger. Skal byen fortsette å vokse vil det bli fortetting og flere som flytter inn i blokk. Da blir det enda viktigere å ha bynære naturområder. Natur er et viktig kriterium for god folkehelse. Åpner man opp for «å gi bort» fellesarealene til særgrupper, vil det om få år bli ganske lite igjen til vanlige turgåere.

I 1972 ble 20 prosent av Sørmarka regulert til friområde i lovs form. Signert av Arne Rettedal og Miljøverndepartementet. Problemet er bare at disse 20 prosent var private eiendommer, hager. Dermed har kommunen kunne fortsette å småspise av resten av området.

Flotte vyer

I 1991 kom Grønn Plan, i 2015 Disposisjonsplan for Sørmarka, og i 2020 Strategiarbeid for langsiktig vern av sammenhengende grønnstruktur og Sørmarka. Flotte vyer og masse gode intensjoner. Dessverre har oppsmuldringen av friområdet tiltatt på tross av dette, ved direkte inngrep og omreguleringer.

Å ta buffersoner kan ofte få mer dramatiske konsekvenser enn de rene arealene. Naturen krymper ofte mye mer når større installasjoner kryper innpå. Visuelt forstyrrende vil de legge beslag på mer enn bare de anvendte arealene. I den senere tid har det kommet rapporter som påpeker hvor viktig det er med tilgang på natur. For folkehelsen, for den mentale helsen, og ikke minst for barns utvikling. Kan vi gamble på at vi gjør det rette, når vi bruker opp naturen på den måten vi gjør nå?

Området som nå søkes omregulert til idrett, betegnes som et lite verdifullt område av dem som vil ha utbygging. Kommunen har i årtier brukt området fra den gamle Kunstisbanen og sørover til fyllplass. Derav intrusive arter. Overvannsproblematikken stammer etter vårt skjønn også fra den samme aktiviteten. Gamle dreneringsveiter og grøfter er ikke tatt vare på, inntak for overvann i søkket mot tunellen er ikke blitt ivaretatt og har sannsynligvis blitt tett av slam. Det virker ulogisk og først bygge ned et område, for så i neste omgang å bruke argument om lav naturverdi, for å presse igjennom utbygging. Ifølge FNF og Naturvernforbundet er dette såkalte hensynssoner, som ifølge nasjonale retningslinjer skal opprettholdes og ivaretas.

Uvurderlig verdi

Og til sist, noe som er lett å glemme. Sørmarka er også en biotop. Et stykke natur, hvor fugler, dyr, insekter og planter røkter sine liv. For oss mennesker er det av uvurderlig verdi å være en del av de naturlige prosessene, kjenne tilhørighet til de store prosessene i naturens sykluser. Dette kan man bare oppleve i dialog med naturen, skaperverket. Derfor kan vi ikke avse mer natur til utbygging nå. Og derfor må vi nok en gang oppfordre: «Slå Ring om Sørmarka.»

Publisert: