Blir helsepersonell ivaretatt ved Nye SUS?

DEBATT: I forbindelse med etableringen av Nye SUS kan man i Aftenbladet 30. september lese at det er besluttet at det kun skal være ca. 700 parkeringsplasser for ansatte. Dette til tross for at det skal jobbe nærmere 4000 ved SUS.

«Kollektivtransport fra heimen, til barnehage, for deretter ny kollektivtransport til SUS. Og samme prosess ved retur. Dette er ikke med på å tilrettelegge for en god og tilpasset arbeidsdag», skriver fra venstre Wenche Meinich-Bache, Renate Gimre, Grete Kvalheim og Solveig Albretsen.
  • Debatt
Publisert: Publisert:
  • Innlegget er skrevet på vegne av kvinnenettverket i Frp: Solveig Albretsen, Renate Gimre, Wenche Meinich-Bache, Grete Kvalheim, Elisabeth Stene og Margrete Dysjaland.
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Et av argumentene som brukes, er klimatiltak og reduksjon i klimautslipp. Bruk av personbiler skal derfor begrenses. Få parkeringsplasser skal da være et incitament til å stimulere å la bilen stå. Dette høres tilforlatelig ut, og iverksetting av klimatiltak kan være viktig og riktig. Det er imidlertid noen store hull i dette argumentet.

For det første er det lenge siden reduksjon i parkeringsplasser var hovedincitamentet for å få ned bruken av biler med fossilt drivstoff. Regionen her er den som på landsbasis har størst konsentrasjon av elbiler, så her har faktisk svært mange tatt innover seg at utslipp bør reduseres.

Utfordrende

For det andre er det snakk om alternative måter å komme seg på jobb. Da er det bruk av kollektivtransport og sykkel som fremheves. Dette er vel og bra, om det ikke hadde vært for det faktum at de fleste i denne yrkesgruppen er kvinner. Kvinner, og mødre har ofte tilleggsoppgaver. Transport til og fra barnehage og SFO. Dette er oppgaver som kan være utfordrende å ivareta dersom de ikke kan bruke egen bil. Kollektivtransport fra heimen, til barnehage, for deretter ny kollektivtransport til SUS. Og samme prosess ved retur. Dette er ikke med på å tilrettelegge for en god og tilpasset arbeidsdag.

En annen sak i denne sammenhengen er det offentliges søkelys på situasjonen blant sykepleiere og annet helsepersonell. Det er mangel på disse, og det nevnes offentlig og på Stortinget at det må tilrettelegges for rekruttering og bedre arbeidsforhold.

Dersom ansatte må bruke en time ekstra for å komme seg på jobb, bare for å kunne finne parkering, så er det i alle fall ikke noe incitament til økt rekruttering og bedre tilrettelegging.

Dersom helsepersonell kommer ekstra tidlig på jobb, er stresset og utilpass for en tilsynelatende «filleting» som at de ikke kan få parkert, på toppen av en utfordrende arbeidshverdag, kan dette lett bli et arbeidsmiljø og sikkerhetsproblem.

Oppfordrer til ny gjennomgang

Dette er bare en liten refleksjon, men et poeng som bør tas med i risikovurderingen av hva slike tiltak som sterkt redusert parkeringskapasitet kan bety.

Vi mener det omtalte tiltaket kan få så mange negative konsekvenser at vi oppfordrer til en ny gjennomgang av dette. Fokuset må heller være å tilrettelegge for at helsepersonell skal få gjør jobben sin og ikke legge hindringer i veien.

Kvinner, og mødre har ofte tilleggsoppgaver. Transport til og fra barnehage og SFO.
Publisert: