USA og Norge jobber sammen for det grønne skiftet

DEBATT: USA er ekstremt stolt over å samarbeide med våre norske partnere om mer effektive måter å fange og lagre karbon, utvikle teknologi for å utvinne elektrisitet fra hydrogen, nye løsninger for vind- og solenergi, og utvide elektrifiseringen av transportsystemer.

Mens både USA og Norge har tatt kritiske skritt for å håndtere klimaendringer i våre egne land, gjenstår mye mer arbeid globalt, skriver USAs ambassadør til Norge, Marc B. Nathanson.
  • Marc B. Nathanson
    Marc B. Nathanson
    USAs ambassadør til Norge
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Klimaendring er den største trusselen vi står overfor i verden. Både Norge og USA har satt dette som vår øverste prioritet. Norge har befestet en lederposisjon i utviklingen av teknologien vi trenger for å fjerne karbonutslipp fra fossil energiproduksjon og transport.

Putins aggresjonskrig mot Ukraina og hans bruk av energi som våpen har satt energisikkerhet høyt på dagsordenen. Hans handlinger i Ukraina vil også være et insentiv for Europa å fremskynde energiskiftet. Og USA støtter sterkt opp om dette.

Mye gjort, mye gjenstår

President Biden signerte 26. august The Inflation Reduction Act. Denne pakken inneholder investeringer på 369 milliarder dollar i de mest offensive tiltakene USA noen gang har satt i verk for å konfrontere klimakrisen og styrke amerikansk energisikkerhet. Den gir også insentiver til amerikanere for å kjøpe elektriske kjøretøy, noe nordmenn fikk for flere år siden.

Mens både USA og Norge har tatt kritiske skritt for å håndtere klimaendringer i våre egne land, gjenstår mye mer arbeid globalt. Norge har inntatt en viktig lederrolle ved å ta del i First Movers Coalition, et offentlig-privat partnerskap for å utvikle innovative avkarboniseringsteknologier på tvers av alle sektorer og et flaggskip i Biden-administrasjonens klimainnsats.

Norge har også inntatt en lederrolle foran FNs generalforsamling denne høsten ved å være en av lederne i The Global Energy Alliance, som har som mål å gjøre 100 milliarder dollar i offentlig og privat kapital tilgjengelig for å finansiere energitransisjonen i land over hele verden.

Private samarbeid

Som USAs ambassadør vil jeg oppfordre mine norske samarbeidspartnere til å trappe opp bruken av felles prosjekter der private entreprenører i begge land kommer sammen og finner nye løsninger for det grønne skiftet. USA må jobbe sammen med Norge for å diversifisere leveringskjedene for kritiske mineraler, slik at vi kan sikre at USA og Norge nyter godt av de økonomiske mulighetene i den rene energirevolusjonen. Ingenting kan være viktigere for planeten vår.

Publisert: