Telenor Norge-sjefen: Forberedt for framtida og føre var mot fordommer

DEBATT: Mine uttalelser i Aftenbladet om mobildekningen har vakt reaksjoner. Noen klart positive, som i avisens leder dagen etter. Andre negative, som Thomas Middelthons replikk.

Publisert: Publisert:

Frykten for base­stasjoner for mobil­nettet er ubegrunnet. Og med 5G-nettet vil det komme flere av dem, tilsvarende disse på Stokka i Stavanger. Foto: Kenneth Bjerga

Debattinnlegg

 • Berit Svendsen
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Berit Svendsen er konserndirektør i Telenor ASA og administrerende direktør i Telenor Norge. Foto: Berit Roald, Scanpix

La meg gjøre klart at ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger var imøtekommende og oppriktig interessert i å finne en løsning på problemet med mobildekning vi tok opp. Jeg vil også understreke at Telenor overhode ikke tar lett på offentlige strålevernbestemmelser og forskning på temaet.Les reportasjen om Berit Svendsens møte i Stavanger:

Les også

Telenor-sjef: - Misforstått strålevern hindrer mobildekningen

Vi imøteser ethvert initiativ som bidrar til ytterligere kunnskap om mobilbruk og helse, såfremt det kommer fra objektive kilder med dokumentert kvalitet. Nasjonalt og internasjonalt finnes meget kompetente helsefagmyndigheter som bedømmer dette. Noe de også har gjort over flere tiår – uten bindinger til mobilindustrien.

Istedenfor årelang, lukket og resultatløs dialog med lokale myndigheter har jeg ønsket åpenhet om vanskelighetene for bedre mobildekning i Stavanger og Sandnes.

Langt innenfor grenseverdien

Mobilnett skal være trygt, både for de som arbeider med våre installasjoner og for folk flest som gjør bruk av teknologien i dagliglivet. En vanlig basestasjon har en effekt av elektromagnetisk felt, populært kalt stråling, som ligger langt innenfor grenseverdien fastsatt av myndighetene. Effekten er dermed svært langt fra noen helserisiko. Allerede her har vi og fagmyndighetene tatt føre-var-hensyn.

Istedenfor årelang, lukket og resultatløs dialog med lokale myndigheter har jeg ønsket åpenhet om vanskelighetene for bedre mobildekning i Stavanger og Sandnes. Publikum fortjener å få vite hvorfor. Flere ganger opplever vi også at lokale politikere setter pris på at åpenheten gjør lokal forvaltningspraksis tydelig, slik at de lettere kan få til endring. Kritikken jeg fremmet nylig er heller ikke første gang vi fra Telenor snakker åpent om utfordringene i regionen. Forrige gang med oppslag i media kom i etterkant av et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, med oversikt over såkalte «problemkommuner». Oversikten lagde vi like før jul 2014 på statsrådens oppfordring.

Å motivere lokale bestemmelser som strider mot veletablert vitenskap med at man vil ta hensyn til føre-var-prinsippet, er rett og slett misbruk av det samme prinsippet.

Sandnes' frykt uten grunn

Samferdselsministeren ønsket å få fram hvor i landet vi og andre operatører møter vanskeligheter med å bygge bredbånd, både fast og mobilt. Etter nærmere dialog, den gang lokalt i Sandnes, lovet varaordfører Per Morten Borgli en bedring i sin kommune. Fortsatt gjelder imidlertid lokale føringer som forhindrer effektiv oppføring av basestasjoner på knutepunkt som kommunale bygg. Når de fleste kjenner til hvor mange og hvor sentralt plassert slike bygg ligger, vil man innse at det blir vanskelig å bygge basestasjoner uten å komme i berøring med slike bygg. Få andre kommuner her i landet har slike særkrav. Praksisen har så langt vi kan se ingen annen begrunnelse enn ønsket om å ivareta dem som ikke vil akseptere solid dokumenterte helse— og strålevernfaglige anbefalinger. Å gi etter for frykt på denne måten kan ikke være eneste måte å ta den på alvor.

Å motivere lokale bestemmelser som strider mot veletablert vitenskap med at man vil ta hensyn til føre-var-prinsippet, er rett og slett misbruk av det samme prinsippet. Det er dessuten misforstått strålevern, fordi god dekning krever mindre effekt fra mobiltelefonen folk bærer med seg. Man oppnår fint lite stråleverngevinst av å skape større avstander mellom basestasjonene.

Gjennom nasjonale bestemmelser er fast- og mobilnett definert som kritisk infrastruktur, på linje med elektrisitetsforsyning. Ansvaret vi har for folks nettilknytning tar vi på største alvor.

De som er villige til å bråke mest, kan tvinge igjennom sin mening som om den var folkeviljen.

5G vil kreve bedre dekning

Stavanger og Sandnes har lenge hatt dårligere dekning enn hva vi og publikum har ønsket. Vår bekymring nå er at dekningsutfordringen vil stå i veien for den digitale agendaen som både riks- og lokalpolitikken legger opp til. Vi står i fare for å ikke lykkes med utvikling og bruk av smartteknologi. Dette fordi disse teknologiene i stor grad baserer seg på mobildekning – i våre dager levert som fjerde generasjons mobilteknologi (4G). Omkring 2020 venter vi introduksjonen av 5G. Dette vil kreve enda bedre dekning, også for Stavanger og Sandnes.

Når kommunen skaper vanskeligheter, vil raskeste vei til dekning være gjennom private avtaler. Vi kommer likevel ikke i mål bare med private avtaler. Det er dessuten betenkelig dersom ansvaret for plass til kritisk infrastruktur føres over på private gård- og grunneiere. Enda mer bekymringsfullt er det at de som har stilt eiendom til disposisjon blir sårbare for et desibeldemokrati. De som er villige til å bråke mest, kan tvinge igjennom sin mening som om den var folkeviljen, uten å vite om dette er flertallsviljen til den berørte befolkning. Desibeldemokratiet opererer dessuten gjerne uten saklig prosess. Vitenskap og lovverk settes til side. Frykt og fordommer får råde.

Vi må få med oss lokalpolitikerne på å være føre var mot fordommer.

Ikke hvor som helst

God radioplanlegging må til for å oppnå ønsket dekning og kapasitet i mobilnettet. Vi kan ikke bare sette opp basestasjoner der det gis plass – lengst unna enhver som måtte føle ubehag. Nye basestasjoner må plasseres slik at de stemmer overens med øvrige stasjoner og omkringliggende landskap. Derfor er det ingen lett sak å finne erstatning til gode plasser for en basestasjon.

Nå om dagen er dette særlig aktuelt ved Kalhammaren i Tasta bydel, men vi ønsker også å gjøre andre deler av Stavanger og Sandnes godt forberedt på framtida. Da må vi få med oss lokalpolitikerne på å være føre var mot fordommer.

Les også:

Publisert:

Les også

 1. - Skal Stavanger bli smartby, må byen få bedre mobildekning

 2. Dårlig mobildekning er for dårlig i Stavanger-regionen

 3. Strålevern: Hvem misforstår?

Mest lest akkurat nå

 1. Fikk du med deg smellet i Gandsfjorden?

 2. Elg sett i Sandnes: - Den kan skape farlige situasjoner

 3. Sesongen avlyses for breddefotballen: - En trist dag

 4. «Er vi gjøker i Sandnes?»

 5. Enkelt, fargerikt og praktisk: – Vi falt pladask første gangen vi besøkte tomten

 6. Viking-spilleren tok selvkritikk. Så berømmet han én spiller

 1. Debatt
 2. Telenor
 3. Berit Svendsen