Et IVAR-anlegg å være stolt av

Det nye sorteringsanlegget for avfall på Forus blir et av verdens mest avanserte, og er grundig utredet.