• «Seniortanken ser ut til å glemme at kraftprisen jo faller som følge av fornybarutbyggingen. De ser også ut til å glemme at til dels betydelige mengder vannkraft har blitt bygget ut på elsertifikater», skriver Øyvind Isachsen. Shutterstock

Norsk vindkraft er Europas billigste nye kraft

DEBATT: Seniortanken skriver i Aftenbladet 10. april at vindkraft er sløsing. Det må de gjerne mene, men utgangspunktet for konklusjonen om det de kaller «den synlige delen av subsidiene» er helt feil.