• – For å lage et velfungerende velferdssamfunn må vi spille på hele samfunnet vårt, ikke halve, skriver Sveinung Stensland. Fredrik Refvem

Å slippe til private kan like gjerne gi mer velferd, som mindre

DEBATT: Høyre er opptatt av gode velferdstjenester til innbyggerne, ikke hvorvidt tjenesten er privat, ideell eller offentlig. Der hvor private aktører kan bidra til mer valgfrihet, lavere kostnader og bedre kvalitet, sier Høyre ja til disse.