Cruisenæringen får uforholdsmessig mye kritikk

DEBATT: Cruiseindustrien registrerer at det er sterke syn på store skip og konsentrasjoner av turister på gater og torg og ved sårbare naturattraksjoner – dette forstår vi godt og tar på største alvor.

– Hvis lokalbefolkningen ønsker å tjene mer penger på «gjerrige» cruiseturister som har alt om bord; så gi disse turistene et tilbud som drar dem ut av båten og åpner lommeboken – vi holder dem ikke om bord, skriver Tor Christian Sletner.

Debattinnlegg

  • Tor Christian Sletner
    Tor Christian Sletner
    Visepresident, Cruise Lines International Association (CLIA)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Vi har over noe tid arbeidet med sentrale aktører for å gjøre hverandre bedre, miljøvennlige og bærekraftige til beste for turister og lokale. Uten suksess her, mister vi alle en stor mulighet til fremtidig velstand og gjensidig nytte med utgangspunkt i en næring i rivende utvikling.

Står for en liten andel

Cruiseindustrien er liten i global maritim sammenheng, men vi er svært synlige med våre store dimensjoner hva gjelder skip og passasjerer ved et stort antall destinasjoner i Europa. Derfor blir vi ofte bildet på problemet med lite bærekraftig, konsentrert og uønsket masseturisme, luftforurensning og forsøpling. Realitetene er at cruisenæringen står for en liten andel, men får uforholdsmessig mye kritikk.

Cruiseskip er veldig synlige i bybildet og i den norske debatten. Vi erkjenner at vi har en jobb å gjøre med utfordringer langs norskekysten, men det er viktig å ha med seg at alle cruiseskip må overholde og overholder internasjonale og nasjonale miljøforskrifter – som utslipp til luft og vann og utslippsgrenser i eksos, kloakk og vaskevann.

Ser vi på masseturismen til for eksempel Venezia, står cruiseturismen for ca. fem prosent – når saken problematiseres i mediene er det bildet av et cruiseskip som er symbolet. Av totale utslipp i cruisehavnene i USA og i Europa står cruiseskipene for hhv. 3 prosent og 1,2 prosent.

Ypperste av rense- og miljøteknologi

Våre nybyggingsprogrammer tilsier at mellom 25-30 nybygg, anslagsvis halvparten av nye cruiseskip det neste tiåret, vil ta i bruk det ypperste av rense- og miljøteknologi. Det vil bli investert svimlende åtte mrd. US$ på rensesystemer, motorforbedringer, elektrifisering og alternative drivstoff som flytende naturgass og hydrogen for å minske cruisenæringens avtrykk. Husk at halvparten av kommunene i Norge har færre innbyggere enn de største cruiseskipene (< 4500), så det er småbydimensjoner over de systemene om bord som skal sørge for at flere tusen mennesker lever sunt, sikkert og miljøvennlig 24/7.

Gi turistene et tilbud som drar dem ut av båten og åpner lommeboken – vi holder dem ikke om bord.

Enormt potensial

Stavanger har over sommerperioden 187 cruiseanløp, med en samlet passasjerkapasitet på rundt 350.000. Dette representerer et enormt potensial for næringsutvikling og miljøturisme. Utfordringen er store konsentrasjoner av folk, skip og forurensning i Vågen og i de indre havneområdene. Vi vil legge til rette for å ta imot landstrøm og slå av motorene ved kai dersom destinasjonene Stavanger havn kan tilby det, vi vil distribuere turistene våre i små grupper der det tas hensyn til natur og lokalbefolkning hvis det lokale næringslivet organiserer og tilbyr våre kunder dette. Hvis lokalbefolkningen ønsker å tjene mer penger på «gjerrige» cruiseturister som har alt om bord; så gi disse turistene et tilbud som drar dem ut av båten og åpner lommeboken - vi holder dem ikke om bord!

Cruisenæringen er den raskest voksende turistnæringen og den er kommet for å bli. I Ifølge Innovasjon Norge legger cruiseturistene igjen ca. 2,6 mrd. i rent forbruk langs norskekysten, som tilsvarer en tredjedel av utenlandske ferie- og fritidsgjesters forbruk i Norge i sommersesongen.

Vi vil samarbeide

Vi skal gjøre vårt med skip og anløpsfrekvens for å redusere våre belastninger på folk og miljø. Men vi vil gjerne ha destinasjonene og det lokale næringslivet mer på banen slik at vi kan samarbeide om å finne gode løsninger. Vi inviterer myndigheter og politikere til å prate sammen og prate med oss så vi kan forsikre oss om at miljø og bærekraft er i fokus når vi vise frem Norge som den attraktive og praktfulle destinasjonen landet vårt vitterlig er.


Åsbjørg Self (67) har Stavangers beste utsikt i noen minutter hver dag før, cruiseskipene legger til kai.
Publisert: