• – Faret Sakariassen ignorerer glatt de ringvirkningene Hammer Stavanger fører med seg. Hva med å studere litt samfunnsøkonomi? Marie von Krogh

Grov skivebom av Faret Sakariassen

DEBATT: Jeg er glad for at Eirik Faret Sakariassen engasjerer deg i forhold til barnefattigdom. Det er ikke bekjent en by som Stavanger at barnefattigdommen øker. Det er vi enige om.