• Statsråd Monica Mæland fikk i februar en så god rapport om nye oppgaver i fylkeskommunene fra professor Terje P. Hagens ekspertutvalg at statsbyråkratiet allerede er i gang med sine angrep. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kan regionreformen bli konstruktiv når oppgavene skal fordeles?

DEBATT: 7. juni vedtar Stortinget første etappe i byggverket som skal lede til 10 vitale regioner. Første byggetrinn har ikke vært spesielt ryddig. La oss håpe på en mer konstruktiv prosess når nye oppgaver skal tildeles.