Kan regionreformen bli konstruktiv når oppgavene skal fordeles?

DEBATT: 7. juni vedtar Stortinget første etappe i byggverket som skal lede til 10 vitale regioner. Første byggetrinn har ikke vært spesielt ryddig. La oss håpe på en mer konstruktiv prosess når nye oppgaver skal tildeles.

Statsråd Monica Mæland fikk i februar en så god rapport om nye oppgaver i fylkeskommunene fra professor Terje P. Hagens ekspertutvalg at statsbyråkratiet allerede er i gang med sine angrep.

Debattinnlegg

 • Sigbjørn Husø
  Sigbjørn Husø
  Cand. arch., by- og landskabsplanlægning
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Vi har lagt bak oss en tid med mye uro i saken om regionreformen. Både spørsmålet om hvem skal slå seg sammen med hvem og navnet på de nye fylkene har ført til engasjement og sterke følelser. Her i Rogaland sitter vi igjen med blandede følelser etter denne første fasen.

Direkte arrogant

Under forhandlingene om å gå sammen med Hordaland og Sogn og Fjordane møttes vi med et meget aggressivt press for å legge oss på samme nynorske språkpolitikk som de har, uten hensyn til at vi har en vesentlig mer tolerant og mer inkluderende ordning. Historien har lært oss at noe av det første en okkuperende makt tar tak i, er språket. Nabofylkenes oppførsel i denne saken opplevdes ikke som særlig inspirerende med tanke på et fremtidig mer forpliktende samarbeid.

Et ikke overveldende flertall i Rogaland fylkesting gikk imot en sammenslåing, i hvert fall foreløpig. I ettertid har vi hatt prosessen om navn som, med ståsted Rogaland, fremsto som direkte arrogant. Ved at Monica Mæland, tidligere byrådsleder i Bergen, nå kommunal- og moderniseringsminister i regjeringen, aksepterte navnet Vestland med begrunnelse at «de hadde så lyst på navnet» og fordi «Rogaland ikke ønsket å være med», ble ikke kvalitetsnivået på prosessen hevet. Vestlandet strekker seg fra og med Møre og Romsdal til grensen mot Agder. Uansett, vi som bor innenfor dette området, føler oss som − og er − vestlendinger.

Det kan virke som at vår urbant dominerte regjering har lite kunnskap om rurale egenskapene og kvalitetene.

Lokal tilknytning

Styrken i begrepene lokal tilknytning og lokal identitet er ofte sterkt undervurdert på mange måter. Dette gjelder ikke minst ved forming av personlig identitet og tilhørighet. Men også ved lokalisering av næringsvirksomhet rundt i vårt fragmenterte land skal ikke styrken i følelsen av lokal tilknytning kimses av. Med andre ord snakker vi om krefter som er med på å opprettholde det spredte bosettingsmønsteret vi har i landet.

Ett eksempel på at dette er verdifullt: Fjord-Norge toppet i 2009 listen til National Geographic over verdens beste turistmål. Hovedgrunnen er at her er det ekte bosetting i naturlandskapet – ikke kunstig arrangerte aktører tilrettelagt for turister.

Det kan virke som at vår urbanisert dominerte regjering har lite kunnskap om rurale egenskapene og kvalitetene. For en liten innføring i kompleksiteten og dybden i disse spørsmålene kan anbefales Vilhelm Krags refleksjoner om sørlendingen ved Sørlandets Kunstmuseum.

Utredningen er så solid at statsbyråkratiet allerede er i gang med sine angrep.

De lokale oppgavene

Det som vil avgjøre om regionreformen blir en suksess eller ikke, er hvilken type oppgaver og ansvarsområder de nye fylkene ender opp med. Som grunnlag for en slik prosess fikk de som skal ta stilling til dette, i februar 2018 en rapport av meget høy kvalitet fra et ekspertutvalg: «Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene». Utredningen er så solid at statsbyråkratiet allerede er i gang med sine angrep.

Oppgaver som legges til det folkevalgte regionale nivået, må være oppgaver hvor det er behov for regionalpolitisk skjønn. Oppgaver som er bundet opp i lovverk og forskrifter, kan staten eller staten ved fylkesmennene ta seg av.

Det må settes i gang en omfattende planprosess der alle aktører innenfor næringsutvikling trekkes med helt fra oppstartsfasen.

Helhetlig samvirke i planlegging og næring

Det vil gå for langt å foreta en total gjennomgang av alle forslag i utredningen her. Jeg har valgt å rette oppmerksomheten mot to deler: næring, kompetanse og integrering, samt regional planlegging.

Skal fylkeskommunen kunne legge til rette for næringsutvikling, nyskaping og innovasjon i sin region, må det legges til rette for et tettere og mer forpliktende samarbeid med andre regionale aktører, som blant andre Innovasjon Norge og SIVA (Selskapet for industrivekst).

Arenaen for å få etablert en felles forståelse og aktivitet er regional planlegging – etter opplegget lagt i plan og bygningsloven.

Det må settes i gang en omfattende planprosess der alle aktører innenfor næringsutvikling trekkes med helt fra oppstartsfasen (planprogram) i et forpliktende medvirkningsopplegg. Arbeidet bør ledes av topp regionalpolitikere, og prosjektledelsen legges til fylkesadministrasjonen.

Alle aktører som har tilknytning til næringsaktivitet og sysselsetting, må trekkes med i dette planarbeidet. Listen vil bli lang, men det er viktig at synspunkter fra de forskjellige ståsteder kommer med.

Ellers kan det også skje en hel del koordinering gjennom Vestlandsrådet.

På tvers av fylkesgrensene

Næringsforeningene i Rogaland og Hordaland er opptatt av kontakten over fylkesgrensene. Mye kan løses ved at nabofylkene involveres i sine naboers regionale næringsplaner. Ellers kan det også skje en hel del koordinering gjennom Vestlandsrådet, der de tre fylkene Møre og Romsdal, Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane) og Rogaland fortsatt vil samarbeide.

En slik planprosess vil stille store planfaglige krav til de fylkeskommunale administrasjonene, men nivået og verdien av dette arbeidet er avhengig av at det legges opp til en planlegging av høy kvalitet med reell medvirkning fra dem det planlegges for, basert på en felles kunnskapsbase.

Les også

«Namnevalet ’Vestland’ undergrev offentleg språkpolitikk.»

Les også

KrF sikrer flertall for navnet Vestland

Les også

Noregs Mållag krever høring om nye fylkesnavn


Les også

Sven Egil Omdal: «Nye Vestlandet, en stilk uten blomst»


Les også

 1. Går i strupen på Høyre i kampen om statlige arbeidsplasser

Publisert:
 1. Regionreform
 2. Vestlandsfylket
 3. Rogaland
 4. Nynorsk

Mest lest akkurat nå

 1. – Vi gir deg 100 000 kroner hvis du tar en master

 2. Eldre kvinne kjørte gjennom gangsti på Stokka

 3. – Akkurat nå ligger strøm­prisen i Sverige og Danmark på 15 øre. Hvordan forklarer dere det? Vi betaler 82 øre

 4. Navnet på omkommet MC-fører i Sandnes frigitt

 5. Mindre steinras på Hunnedalsvegen

 6. – Dette historieløst, helt lavmål og forferdelig dumt