• I juli 2009 ble den nye motorveien mellom Lillesand og Grimstad åpnet på E18 øst for Kristiansand. Nå er E39 vestover fra Sørlandet til Ålgård satt på listen over prioriterte prosjekter i statsselskapet Nye Veier AS. Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Stor nytte av lønnsom E39

KRONIKK: Firefelts motorvei fra Kristiansand til Ålgård er tidenes prosjekt innen samferdsel for denne landsdelen. Fartsgrensen blir minst 110 km i timen. Ulykkestallene vil gå ned.