1,5 kilometer ny vei mellom Forus og Ullandhaug kan spare 1,5 milliard

KOLLEKTIVTRAFIKK: Legg vekk planene for kollektivfelt på E39. Sats heller på Kollektivakse Vest, som vil binde sammen 60.000 arbeidsplasser på Ullandhaug og Forus. Det mangler kun 1,5 km ny vei i åpent terreng.

Publisert: Publisert:

Effektiv kollektivtrafikk mellom 20.000 arbeidaplasser på Ullandhaug og 40.000 på Forus trenger bare en kort strekning ny vei fra Grannes til Forus ved Solasplitten. Resten ligger der. Foto: Aftenbladet/Kartagena/Statens kartverk

Debattinnlegg

 • Per Th. Grimnes
  Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
 • Nils Jacobsen
  Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
iconDenne artikkelen er over to år gammel

«Ikke lett å spare penger i Bussvei-prosjektet», lyder overskriften på Aftenbladet.no torsdag 24.11. Det stilles spørsmål om det lar seg gjøre å finne penger ved å gjøre andre prosjekter billigere. Det listes opp flere muligheter, som redusert standard, kortere E39-tunell på Tasta eller utsettelse av andre prioriterte kollektivanlegg. Alle disse forslagene vil ramme hovedmålsettingen i Bypakke Nord-Jæren, om et bedre miljø og null vekst i bruk av privatbil.

Et bedre forslag

Ja, vi har et bedre forslag. Dropp kollektivfelt langs E39. De er kalkulert til nær 1,5 milliarder kr. Gjentatte ganger i presseoppslag, og direkte overfor Stavanger kommune, fylkeskommunen og Vegvesenet, har vi anmodet om at det rettes et kritisk blikk på dette prosjektet. De nye feltene skal reserveres for x-busser og tungtrafikk. Det frigjør plass for 30 prosent mer biltrafikk og samsvarer ikke med målet om null vekst i biltrafikken.

Mangel på respons har vi etter hvert tolket dit hen at Vegvesenet her ser en mulighet for å utvide E39 til 6 felt, betalt med kollektivmidler.

Prosjektet er mangelfullt utredet. Konsekvenser for boligmiljøet i Saxemarka framgår ikke, kompleksiteten i planfrie kryss på Åsen og Grannes er ikke klarlagt. Det blir kun ett, kanskje to stopp på strekningen. Nye SUS betjenes ikke, heller ikke UiS.

På kort sikt er kanskje det aller vanskeligste at mens Sørmarka-tunellene utvides for nye felt, vil ett av løpene måtte stenges. I praksis betyr det at kun to filer vil være kjørbare i en periode på minst halvannet år. Dette finner sted ikke lenge etter at Eiganestunellen og Ryfast åpnes. Køproblematikken vil overstige alt hva vi så langt har opplevd, og den vil selvsagt også ramme x-bussene. Dette er overhodet ikke problematisert i de saksutredninger som er lagt fram for politisk behandling.

Kollektivakse Vest

Lokalisering av nye SUS til Ullandhaug (mot rådene fra en rekke faginstanser) byr på utfordringer. I en slik situasjon er det nå viktig å tenke nytt, ikke ture fram som om ingenting har hendt. Den største utfordringen knytter seg til atkomst. Argumentet for å legge SUS til Ullandhaug var forventninger om synergieffekter ved å ligge nær UiS og kompetansemiljøene på Ullandhaug. Forus Næringspark har ment at nærheten til det høyteknologiske, oljerelaterte Forus kan være like interessant og har argumentert for at Ullandhaug og Forus bør koples nærmere sammen.

Tiden er moden

Allerede for et par år siden fremmet vi tanken om Kollektivakse Vest. Båndbyen, introdusert i 1965, har vokst ikke minst i bredden. I tillegg til Bussveien i øst, er det nå behov for en høykvalitets kollektivakse i vestre del av bybåndet. Ordfører Sagen Helgø ble av Rogalands Avis forelagt idéen. Hun mente den var god og nok ville bli realisert, men på et senere tidspunkt. Så skjer det at SUS legges til Ullandhaug. Om mindre enn 10 år kan vi ha mer enn 40.000 arbeidsplasser på Forus og bortimot 20.000 arbeidsplasser, inkludert studenter, på Ullandhaug − pluss en mengde besøkende. Derfor mener vi at tiden nå er inne for å realisere Kollektivakse Vest.

Traséen er allerede opparbeidet gjennom hele UiS og Forus nord. Den opparbeides videre mot sør sentralt gjennom SUSs nye anlegg. For å binde det hele sammen gjenstår da knapt 1,5 km i åpent terreng. Det vil sikre et høyfrekvent, heldøgns kollektivtilbud med kontakt til både nordre og søndre del av storbyområdet, for UiS, OD, Ptil, Ipark IRIS, OD, SUS, Forus nord og Lura. I tillegg til konsentrerte boligområder betjenes da 60.000 arbeidsplasser og viktige regionale reisemål.

Nye kollektivfelt langs E39 vil derimot ha ha begrenset og usikker nytteeffekt og være kostbare, smertefulle og problematiske å gjennomføre.

Spar en milliard eller mer

Det er åpenbart at en kollektivtrasé mellom Forus nord og SUS vil koste vesentlig mindre enn Vegvesenets konsept med kollektivfelt langs E39 fra Schancheholen til Solasplitten. Vi anbefaler at Kollektivakse Vest utredes fordi den har størst nytteeffekt, er til minst sjenanse og i tillegg rimeligst. Sparte penger kan sikre lang Tasta-tunnel og forutsatt høy standard på Bussveien, som er bypakkens hovedprosjekt.

Les også

Ikke lett å spare penger i Bussvei-prosjektet

Les også

Må gå ny runde om barbering av Bussveien

Les også

Wirak vil videre til Ålgård


Publisert:

Les også

 1. Forvandling av Luravika kan skape et bo-område for 4500 mennesker

Mest lest akkurat nå

 1. Vasker du kjøkkenbenken før eller etter at du lager mat? Det har noe å si

 2. «Alle prestasjonene er hans egne, men vi har gjort det veldig lett for ham»

 3. Trump tar kraftig innpå Biden

 4. Stavanger-lege dømt for bedrageri og underslag

 5. Se direktesending om koronautbruddet på to skoler i Sandnes

 6. Forbrukerrådet mistenker at Lyse driv prisjuks

 1. E39
 2. Forus
 3. Ullandhaug
 4. Bymiljøpakken (tidl. Bypakke Nord-Jæren)
 5. Kollektivtransport