• Effektiv kollektivtrafikk mellom 20.000 arbeidaplasser på Ullandhaug og 40.000 på Forus trenger bare en kort strekning ny vei fra Grannes til Forus ved Solasplitten. Resten ligger der. Aftenbladet/Kartagena/Statens kartverk

1,5 kilometer ny vei mellom Forus og Ullandhaug kan spare 1,5 milliard

KOLLEKTIVTRAFIKK: Legg vekk planene for kollektivfelt på E39. Sats heller på Kollektivakse Vest, som vil binde sammen 60.000 arbeidsplasser på Ullandhaug og Forus. Det mangler kun 1,5 km ny vei i åpent terreng.