Vi er opptatt av å bekjempe barnefattigdom

DEBATT: Kommunebudsjetter vedtas ikke gjennom interpellasjoner i et bystyre. Det kan fremstå som forutsigbart til det kjedsommelige, men er ganske vanlig praksis. Også i Stavanger.

«I kampen mot økende barnefattigdom må spørsmålet om barnetrygd og sosialhjelp sees i sammenheng med andre tiltak i vår kommune», skriver Inge Takle Mæstad.

Debattinnlegg

  • Inge Takle Mæstad
    Inge Takle Mæstad
    bystyrerepresentant i avgang, Stavanger KrF
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Kristin Hoffmann omtaler denne forutsigbarheten i sitt innlegg i Aftenbladet 27/11: Gjennom en interpellasjon fremmer SV i Stavanger forslag til vedtak om å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp, og å bevilge ca. 10 millioner kroner til formålet. Forutsigbart nok stemmer ikke KrFs bystyregruppe for dette. Ikke fordi vi ikke er opptatt av å bekjempe barnefattigdom. Ikke fordi vi ikke er opptatt av at de som har minst, skal få mer. Ikke fordi vi ikke har tro på at økning av barnetrygden er et viktig virkemiddel. Men av følgende grunner:

  • Budsjett vedtas ikke stykkevis og delt gjennom interpellasjoner.
  • Som en del av flertallet i Stavanger skal KrF finne løsninger sammen med de andre vi styrer byen med.
  • I kampen mot økende barnefattigdom må spørsmålet om barnetrygd og sosialhjelp sees i sammenheng med andre tiltak i vår kommune.

Systematisk

Hva som er vår løsning? Det er å gå systematisk til verks: Flertallspartiene har sagt i vårt budsjett at vi vil finne ut hva sosialhjelpsmottakere i Stavanger mottar totalt sett gjennom de ulike tiltakene vi har, og hva som er nivået på dette sammenlignet med byer som holder barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp. Det er ikke nødvendigvis slik at byer som holder barnetrygden utenfor, er opptatt av å bekjempe fattigdom, mens de som gjør som Stavanger, ikke er opptatt av denne utfordringen. I Stavanger har vi flere støtteordninger som andre byer ikke har.

Så skal vi oppdatere vår egen handlingsplan mot barnefattigdom om ikke så lenge. Da får vi sett på hele bredden av tiltak, vurdere hva som virker og ikke virker, og lære av andre. Og vi kan vurdere forholdet barnetrygd/sosialhjelp i lys av andre ting vi også gjør.

Ingen «quick fix»

I KrF er vi glad for gjennomslaget vårt for økningen i barnetrygden. Vi vet at det er et viktig tiltak for å bekjempe barnefattigdom. Men i dette arbeidet er det likevel ingen «quick fix». «Helhetlig, systematisk og langsiktig» kan oppfattes som forutsigbare politikerord. Men vi tror det er det eneste som virker.

Publisert: