• «Vi ønsker ikke å gi noen av våre ansatte munnkurv», skriver Gunnar Bovim. Gorm Kallestad

Ytringsfriheten et ufravikelig prinsipp

DEBATT: I håndteringen av saken om førsteamanuensis Øyvind Ekrems uttalelser til Resett, er vi ikke udelt enig i måten mediene har fremstilt den, men vi innser at vurderingene ikke har vært gode nok.