• «Kvotering blir ofte en hvilepute som hindrer gode, lokale initiativ for å bedre likestillingen», skriver Sara Hønsi. Privat

Mer likestilling i utdanningsløpet, for begge kjønn

DEBATT: Unge Høyre vil at stipendet fra Lånekassen kan bli høyere om man velger en studieretning med dårlig kjønnsbalanse.