Birkedal feilinformerer om Akropolisvisjonen

DEBATT: Nylig fikk tidligere Frp-politiker Trond Birkedal uttale seg til Aftenbladet om Ap-/Sp-regjeringens forslag til kulturdelen av statsbudsjettet som såkalt «kommentator», uten at avisen snakker med noen andre kilder. Det ble en relativt pinlig affære.

De som har fulgt med på saken har sett at Stavanger kommune jobber godt sammen med Rogaland Teater, Museum Stavanger og Rogaland fylkeskommune for å komme videre med realiseringen av Akropolisvisjonen.
  • Torstein Tvedt Solberg
    Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Tom Kalsås
    Vararepresentant til Stortinget, Arbeiderpartiet
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For Birkedal går til frontalangrep på regjeringen, under henvisning til at det ikke er foreslått investeringstilskudd til Akropolisvisjonen i forslaget til statsbudsjett, noe som har sin helt naturlige forklaring.

For som direktør ved Museum Stavanger Siri Aavitsland helt riktig poengterte på Facebook-profilen sin: « ... sannheten er at det ennå ikke er sendt en søknad fra Stavanger kommune på vegne av MUST og Rogaland Teater om støtte til prosjektet. Her må både Aftenbladet og Birkedal gå i seg selv. Første søknad om investeringsstøtte sendes sannsynligvis først 1.1.2023!»

Vi gleder oss til å søke

De som har fulgt med på saken den siste tiden har sett at Stavanger kommune jobber godt sammen med Rogaland Teater, Museum Stavanger og Rogaland fylkeskommune for å komme videre med realiseringen av Akropolisvisjonen. Det vi skal få til er nye teater- og museumsbygg, der sambruk og samspill mellom vern, gjenbruk og nybygg ivaretar områdets kulturhistoriske identitet. Senest den 26. september presenterte Aftenbladet noen av de ulike alternativene som kommunalutvalget i Stavanger skulle foreta en grovsiling av.

Stavanger Arbeiderparti har vært en forkjemper for Akropolisvisjonen fra dag én, med god dialog og støtte både fra Rogaland Arbeiderpartis fylkestingsgruppe og oss på stortingsbenken. I tillegg har vi jobbet aktivt opp mot sentrale nasjonale politikere, og vi inviterte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, ens ærend til Stavanger i vår for å få en oppdatering om prosjektet. Vi gleder oss til den første søknaden om investeringsstøtte blir sendt, og er klare til å fortsette kampen for at Akropolisvisjonen skal få støtte som nasjonalt kulturbygg.

Ap-/Sp-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 har som hovedmål å trygge arbeidsplasser, redusere risikoen for ytterligere prisvekst og renteøkninger, og å utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Den økonomiske situasjonen i Norge, som følge av krig og energikrise i Europa, gjør at regjeringen som varslet må holde igjen på pengebruken i årets statsbudsjett, og ikke sette i gang mange nye investeringsprosjekter.

En tydelig prioritering

På kulturfeltet prioriterer vi istedenfor å gjøre det vi sa vi skulle gjøre, nemlig å fjerne høyreregjeringens årlige ABE-kutt, de årlige ostehøvelkuttene som år for år ga museene strammere økonomiske rammer. I tillegg opprettholder vi bevilgningene og viderefører tilskuddene i stort, samt følger opp prosjekter som allerede er igangsatt i tidligere år. Selv i det som er et svært krevende budsjettår, er det foreslått bevilgninger på Kultur- og likestillingsdepartementets område på til sammen 23,3 milliarder kroner.

Det er en økning på nær 1,4 milliarder kroner fra saldert budsjett 2022, og tilsvarer 6,2 prosent. I lys av den økonomiske situasjonen, hvor mange områder opplever betydelige kutt, er det en tydelige og viktig prioritering i årets budsjett.

Publisert: