Ja, noen politikere ønsker gratis buss, Maria!

DEBATT: Maria Eikebrokk, elev ved Kannik skole, foreslår gratis buss. Jeg er helt enig!

Vi har mange eksempler på at reduserte priser og gratistilbud leder til økt bruk. Flere vil nok bruke og sette pris på bussene om vi prøver ut gratisordninger.
  • Erlend Kristensen
    Fylkestingspolitiker , MDG
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi har en gedigen systemsvikt i verden, hvor økonomi teller mer enn miljøet. Det er meget gode busstilbud flere steder innenfor Bymiljøpakken. Problemet er at buss bare på enkelte strekninger vil kunne utkonkurrere bruken av bilen. Mens på de fleste strekninger vil det å velge buss ta lengre tid og være litt vanskeligere. Samtidig som det koster mer, da bilen allerede står klar til bruk for mange og alle de faste kostnadene er betalt. Da blir det fort dyrt å la bilen stå ubrukt og betale ekstra for bussen.

Ikke så veldig dyrt

Noen vil sikkert si at dette er et helt urealistisk forslag. Men sannheten er at det ikke koster mer enn 65 kroner ekstra per måned per innbygger å innføre gratis buss for alle i Rogaland, ved eksisterende busstilbud. 480 tusen innbyggere * 65 kroner * 12 måneder = 374 millioner, som er lik billettinntektene per år for Kolumbus. Resten er allerede dekket av det offentlige.

En årsbillett koster 6 300 kroner for en voksen. 3 000 kroner for barn/ungdom. For en familie på fire, blir det da en kostnad per år på 18 600 kroner. Det blir 1550 kroner per måned for denne familien. Maria foreslår at gratis buss finansieres av økte bompenger. Miljøpartiet har foreslått at gratis buss finansieres av innføring av rushtidsavgift. Dersom nevnte familie kjører en elbil i rushtiden hver dag 20 dager i måneden tur-retur arbeidet, vil dette koste, 20 dager * 2 t/r *10 kroner = 400 kroner per måned. Altså går familien i pluss med over 1150 kroner per måned, regnet ut fra dagens priser for bussbilletter. Om bilen er en fossilbil går familien fortsatt i pluss med 750 kroner per måned. Til og med en familie med to biler og begge «må kjøre» i rushtiden, en fossilbil og en elbil, går familien i pluss med 350 kroner per måned.

Eller om vi sparer 1 milliard kroner på sidestilt bussvei langs Madlaveien, ville dette kunne finansiert anslagsvis 3–4 år med gratis buss innenfor Bymiljøpakken. Ofte fokuserer vi på at gratis buss koster i tapte billettinntekter. Men tomme busseter har en større kostnad i form av unødvendige co₂- utslipp, kø, tidstap og lignende. Vi har en stor systemsvikt.

Kan skape, nye gode vaner

Samtidig har vi mange eksempler på at reduserte priser og gratistilbud leder til økt bruk. Flere vil nok bruke og sette pris på bussene om vi prøver ut gratisordninger. Dessverre er det nok ikke flertall for gratis buss på fylkestinget i dag. Men MDG fremmer flere ulike forslag til fylkestinget 21. februar.

Blant annet prøveprosjekt med gratis buss på en eller flere strekninger hvor det er køutfordringer. Videre utrede mulighetene for gratis buss for barnehage, skoler og videregående skoler i samband med ekskursjoner, samt for idrettslag som skal på kamper. Også for eldre og andre når det er ledig kapasitet på bussene. Kanskje vi kunne fått gratis buss for studenter ved UiS i august og september, slik at de kan få gode reisevaner fra starten av?

Hva med muligheter for at arbeidsgivere kan tilby sine ansatte gratis buss, gjennom egne avtaler med Kolumbus? Vi kan kanskje også videre vurdere om gratis buss en dag i uken vil lede til økt bruk av kollektivtilbudet. Kanskje det vil smitte til andre dager? Flere av forslagene trenger ikke koste noe ekstra i form av tapte billettinntekter, men heller bare gi flere reisende.

Miljøpartiet håper derfor at vi får flertall for å utrede ulike prøveprosjekt for gratis buss. Men det krever, som Maria så flott sier, at det er flere tøffe politikere som vil slå et slag for både folket og miljøet.

Publisert: