Mediebyen, et prosjekt luften for lengst har gått ut av

Mediebyen er redusert til et alibi for å tillate eiendomsutviklere å boltre seg rimelig fritt på Politikammertomten – rive, bygge nytt og lage parkeringshus. Bærekraftig er det absolutt ikke.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

NYTORGET: Til tross for at det nå bare er NRK Rogaland og Aftenbladet som fronter Medieby-prosjektet, skriver NHO Rogaland og LO i en felles merknad til Nytorg-planen at stavangerregionen har en rekke mediebedrifter som har gått sammen om å danne Mediebyen Stavanger.

Prosjektet omtales som en forgreining av Bergen Media City. Hvor har NHO og LO dette fra? Screen Story, Mediability og Mediafarm som skrev under på en intensjonsavtale om samlokalisering for et par år siden, har jo trukket seg. Det har også blitt referert til et tosifret antall andre interessenter. Hvor er disse?

Skriver NHO og LO «fake news»? Det de kaller som en rekke aktører teller to bedrifter, og det etter mange års forsøk på å mobilisere. Vi kan slå fast at en Medieby basert på to aktører ikke kan sammenliknes med hva Bergen for lengst har på plass.

NHO og LO skriver også at Mediebyen skal utvikle et bærekraftig demokrati og være en teknologisk spydspiss. Samlokalisering av aktørene vil styrke medieproduksjonen. Interessant nok, men dessverre en utdatert idé, så lenge ingen nye interessenter kommer til. Det er ellers litt rørende at merknaden nevner utvikling av et bærekraftig demokrati, så lenge et flertall av våre folkevalgte står på for å bryte vedtatte byutviklingsmål om radikal reduksjon i klimagassutslipp og nullvekst i bruk av privatbil. Det hele under dekke av å skape en Medieby, et prosjekt som luften er gått ut av. Mediebyen er redusert til et alibi for å tillate eiendomsutviklere å boltre seg rimelig fritt på Politikammertomten – rive, bygge nytt og lage parkeringshus. Bærekraftig er det absolutt ikke.

Publisert: