Vi tror på klimamålene, Torvanger!

DEBATT: Asbjørn Torvanger i Cicero hevder i sitt innlegg i Stavanger Aftenblad 31. januar at han har lest Thema sin rapport om elektrifisering grundig, men at han fortsatt betviler dette. Da er det rart at kritikken handler om andre ting enn det rapporten faktisk analyserer.

Torvanger peker på at elektrifisering av plattformer kun er ett av flere tiltak for å kutte utslipp. Det er helt riktig. Men Themas analyse handler om elektrifisering som tiltak, ikke om alle de andre klimatiltakene.
  • Benedicte Solaas
    Direktør klima og miljø i Offshore Norge
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Elektrifisering av norske olje- og gassinstallasjoner reduserer utslippene i Norge, og i Europa. I tillegg konkluderer rapporten Thema la fram i januar med at elektrifisering er lønnsomt og at dersom lønnsomme elektrifiseringsprosjekter ikke gjennomføres, vil det gjøre klimapolitikken dyrere og målene vanskeligere å nå.

Ifølge Torvanger er Themas analyse for optimistisk fordi den legger til grunn at EUs klimamål nås. Da Torvanger selv skrev rapporter om dette tok han utgangspunkt i hvordan kraftmiksen så ut i 2012-2014, og forventningene på det tidspunktet om hvordan kraftmiksen ville se ut i 2030. Åpenbart har det betydning for resultatene hvilke forutsetninger som legges til grunn for analyser. Det er derfor ikke så rart at Themas konklusjoner er annerledes.

Siden Torvanger skrev sine rapporter har vi fått Parisavtalen og EU har snart vedtatt alle politikkendringene og virkemidlene for å realisere sin klimapakke «Klar for 55», inkludert oppjusteringen av fornybarambisjonene etter Putins invasjon av Ukraina. Så selv om Torvanger ikke tror EU når klimamålene, må vi som industri legge til grunn den utviklingen og de målene politikerne har bestemt. Og det er nettopp det Thema har gjort i sin analyse.

Torvanger peker videre på at elektrifisering av plattformer kun er ett av flere tiltak for å kutte utslipp. Det er helt riktig. Men analysen til Thema handler imidlertid om elektrifisering som tiltak – ikke om alle de andre klimatiltakene. Når det er sagt så satser næringen i aller høyeste grad på energieffektivisering og andre tiltak for å nå klimamålene. På Kårstø for eksempel, vurderes karbonfangst og – lagring for å redusere utslippene. Torvanger nevner også opprusting av vannkraftverk. Det er nødvendig for å øke produksjonen av fornybar energi, men er likevel ikke noe som faller innenfor olje- og gassnæringens handlingsrom.

Til slutt peker Torvanger på hydrogen og at klimaeffekten av hydrogenlekkasjer ikke er med i analysen. Industrien jobber systematisk med å unngå lekkasjer. Equinor gjennomførte i 2021 en studie som viser at metanutslippene forbundet med norsk gass – fra produksjon til kunder i Europa – er rundt 0,3 prosent av distribuert volum. På norsk sokkel har vi lenge prioritert arbeid for å unngå lekkasjer, både som følge av sikkerhetsaspekter og miljøhensyn. Det samme systematiske arbeidet med å unngå lekkasjer vil selvsagt videreføres når det skal bygges hydrogenrør.

Selv om Torvanger ikke tror EU når klimamålene, må vi som industri legge til grunn den utviklingen og de målene politikerne har bestemt.
Publisert: