Alle cruiseskip må vekk fra Strandkaien!

DEBATT: Stavanger kommune må sammen med Stavangerregionen Havn straks finne en løsning som fjerner alle cruiseskip fra ytre del av Strandkaien til andre kaier. Anløp ved Mekjarvik har vist seg å fungere positivt for cruiseturistene.

Når en bygger boliger blir slike konfliktsituasjoner forsøkt løst. Holdningen til cruisetrafikken synest å være at dette må beboere i Gamle Stavanger tåle.
  • Bernt Olav Posch
    På vegne av Facebook- gruppen "Få cruise- gigantene ut av Vågen" og beboerne i Gamle Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi har fått med oss resultatene fra en undersøkelse om hva 800 beboere i Stavanger mener om byens cruisetrafikk. Her ble deltakerne blant annet spurt om man bør sette et tak på antall skip eller passasjerer. Bruken av havneområdene i Stavanger for cruiseanløp og forurensing var også tema. Undersøkelsen ble gjort blant innbyggere i byen som i hovedsak ikke er påvirket av cruisetrafikk i sine boområder.

En separat undersøkelse ble gjort blant Gamle Stavangers beboerne. Her svarte svært få, og resultatene derfor ikke dekkende. Mon årsaken kan være at huseierne har flyktet fra cruiseskipene og at leietakerne ikke har brydd seg om å svare?

Et spørsmål som ble stilt i den store kartleggingen var om cruisebåtene bråker for mye. Her svarte 29 prosent bekreftende, svaret fra Gamle Stavangers beboere var 62 prosent. I tillegg til forurensing fra motor, som også inneholder helsefarlige NOX- gasser lager cruiseskipene kontinuerlig motorstøy fra morgen til kveld, i tillegg til annonseringer og musikk.

Som resten av Stavangers befolkning var også beboere i Gamle Stavanger positive til anløp lenger ute enn tilfellet er i dag. Vi har startet en Facebook gruppe med navnet " Få cruise- gigantene ut av Vågen". Gruppen har nå over 320 medlemmer.

Vi har levert et Innspill til arealdelen av Stavanger Kommuneplan. Vi foreslår å flytte alle cruiseskip fra ytre del av Strandkaien. Per i dag må beboerne i Gamle Stavanger tåle alle anløp av disse monsterskipene i Stavangers havn. På dager med bare et anløp, er nesten 90 prosent av anløpene ved denne kaien.

Havnevesenets handlingsplan nevner ikke miljøkonsekvensene for beboerne i nærområdet. Alt dreier seg om høye kostnader for oppgradering av eksisterende kaier lenger ute i havnen og næringsinteressene i Stavanger sentrum.

Jeg har alt nevnt noe av det som plager oss med cruisetrafikken, i tillegg kan cruiseturistene se inn i folks boliger fra skipsbalkongene. Lavfrekvent motordur over tid kan ifølge forskning være en helserisiko. Dessuten stjeler skipene utsikten vår, og om sommeren ligger det skip her omtrent hver dag.

Når en bygger boliger blir slike konfliktsituasjoner forsøkt løst. Holdningen til cruisetrafikken synest å være at dette må beboere i Gamle Stavanger tåle. For oss virker det som om hensyn til klima og miljø settes til side av Stavangerregionen Havn og næringsinteressene. Vi synes det er en respektløs holdning.

Et spørsmål som ble stilt i den store kartleggingen var om cruisebåtene bråker for mye. Her svarte 29 prosent bekreftende, svaret fra Gamle Stavangers beboere var 62 prosent.
Publisert: