Næringslivet vil ha både bypark og parkering på Ruten

DEBATT: Vi mener at vi ikke bør fjerne dagens parkering på Ruten uten å erstatte disse med plasser som er like attraktive.

llustrasjonen viser hvordan Olav Thon-gruppen ser for seg hvordan Ruten kan bli seende ut i framtiden. Et parklandskap skal skjule et parkeringsanlegg med næringsarealer ut mot Tinghuset. Foto: Alliance Arkitekter

Debattinnlegg

 • Dag Halvorsen
  Dag Halvorsen
  Leder av Næringsforeningens ressursgruppe for Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Næringslivet ønsker både bypark og parkering på Ruten. Vi ønsker ikke å prioritere parkering framfor bypark, slik Milan Aran tydeligvis har oppfattet det i sitt innlegg i Aftenbladet 22. april.

Full støtte

Det er med bakgrunn i dette at Næringsforeningens ressursgruppe for Sandnes har gitt full støtte til de private aktørene i Ruten Parkering AS, som har utarbeidet et forslag om å bygge 430 parkeringsplasser i en etasje under Ruten. En slik løsning vil i svært liten grad påvirke en bypark på Ruten. Den vil også være helt i tråd med kommunens målsetting om økt arealutnyttelse og en vesentlig fortetting både i sentrum og langs kollektivaksen.

Vi ser på dette som et godt alternativ, selv om dette gir færre parkeringsplasser.

Da den politiske ledelsen satte foten ettertrykkelig ned for et parkeringshus under Ruten og samtidig ga åpning for å komme med nye forslag, tok Thon Eiendom denne ballen og la nesten på rekordtid fram et alternativ som viser hvordan et parkeringshus i to etasjer og med 270 parkeringsplasser faktisk talt kan integreres i en bypark på en veldig bra måte. Mange politikere i Sandnes, både fra posisjon og fra opposisjon, har uttalt seg positivt til en slik løsning. Vi ser på dette som et godt alternativ, selv om dette gir færre

Les også

Politikerne krever tiltak på Ruten nå

Les også

Flertall for Ruten-park

parkeringsplasser.

Stemmer ikke

Aran sier også i sitt innlegg at vi ønsker å bygge flere attraktive parkeringsplasser. Det stemmer heller ikke. Det vi mener å si er at vi ikke bør fjerne dagens parkering på Ruten uten å erstatte disse med plasser som er like attraktive. Aran hevder videre at det i dag finnes 50 andre parkeringsplasser i sentrum, hvor 27 av dem ligger nær Langgata. Jeg har forsøkt å tenke gjennom hvor disse kan ligge uten å ha greid å komme i nærheten av disse tallene, men med stort og smått er det muligens riktig?

Hovedpoenget vårt er at vi må diskutere parkering på Ruten ut i fra en videre fortetting av sentrum. Da vil sannsynligvis de fleste av de parkeringsplassene Aran har funnet fram til, enten forsvinne helt eller bli private parkeringsplasser som ikke er tilgjengelig for offentligheten.

Må ses i sammenheng

Videre bygger vi vår argumentasjon på gjeldene kommunedelplan for Sandnes for perioden 2011 til 2025, som på kart viser hvor framtidens offentlige parkeringsplasser i sentrum skal ligge. Her er Bystasjonen lagt inn, Ruten er lagt inn, samt et nytt parkeringshus nord for Tingshuset som sannsynligvis vil bli mer enn oppfylt av alt det nye som skal bygges i indre Vågen. Dersom parkering på eller under Ruten forsvinner ut av dette bildet, vil parkeringsplasser som er attraktive nok bli stor mangelvare i sentrum. Dette må også sees i sammenheng med kommunens ambisjoner om fremtidige utbygginger og ønske om å skape 15.000 nye arbeidsplasser i sentrum med parkeringsbehovet det vil skape. Vi vil oppfordre Aran og andre til å studere gjeldende sentrumsplan, som på side 35 også understreker viktigheten tilgang på parkeringsplasser i sentrum og som poengterer følgende: «Her er parkeringsanlegg under Ruten det viktigste».

Trenger en idédugnad

For å få til en god sentrumsutvikling er man helt avhengig at der også er investeringsvilje fra næringslivet. Derfor må næringslivet og planleggerne i slike prosjekter og generelt kobles sammen også i tidlig fase, der dette kan være fornuftig. Vi savner en idédugnad med bredere deltakelse, som har en målsetting å komme fram til en overordnet plan om hva slags attraktiviteter vi skal bygge videre på for at Sandnes sentrum skal få en best mulig tiltrekningskraft på folk fra hele regionen.

Les også

 1. Slik blir nye Ruten

 2. Ruten er bedre enn sitt rykte

Publisert:
 1. Debatt
 2. Ruten
 3. Parkering
 4. Sandnes
 5. Sandnes sentrum

Mest lest akkurat nå

 1. Går inn for å forlenge smitte­vern­tiltakene i Stavanger til 8. februar: - Situasjonen er fortsatt svært alvorlig

 2. Bor du i borettslag, i Smeaheia, i Bjergsted, på Hinna eller har du hus i naturfarge? Da bør du lese dette

 3. Matvognen måtte etter­fylle tre ganger sist helg: Hytte­folket vil ha middag med til fjell­heimen

 4. Parkeringskaos i Brekko - politiet ber turfolk vise hensyn

 5. Søstrenes idyll i Ryfylke er truet av utbyggingsprosjekt: - Helt vanvittig

 6. Salget har tatt helt av. Nå er det tomt i flere butikker