• «Å reparere naturens egne karbonfangere er kanskje vel så effektivt som å kutte utslipp, så jeg vil ha lokalt fokus på å restaurere myrområder og plante mer skog», skriver John Peter Hernes. Her fra treplanting i Sørmarka i år. Stavanger Høyre

Høyre jobber for mer natur i Stavanger

DEBATT: Når Høyre sier vi vil plante 200.000 nye trær i Stavanger, så er det et folkehelsetiltak, et klimatiltak og et løft for biologisk mangfold.