Klimagevinsten av bedre togtilbud

DEBATT: Toget vil i overskuelig fremtid være det mest klimavennlige og ressurseffektive transportmiddelet, viser en ny rapport. Men potensialet er enda større enn Norge tar ut i dag.

«Det er særlig tiltakene som kan iverksettes relativt raskt, uten store kostnader og som gjør det enklere å gi et best mulig togtilbud, som kan gi mest klimaeffekt ut av jernbanen», skriver Cathrine Elgin.

Debattinnlegg

 • Cathrine Elgin
  Cathrine Elgin
  Adm. direktør, Go-Ahead Norge
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Norconsult har utarbeidet en rapport om jernbanens plass i tiltakene for å kutte klimagassutslipp i Norge. Lest med Go-Aheads briller gir den en mengde gode argumenter for å forsterke satsingen på tog i Norge.

Det kan være vanskelig å se for seg en tid når alt er som normalt igjen. Når vi drar på jobb, besøker venner og tar spontane helgeturer til byen. Men den tiden kommer.

Når samfunnet skal få i gang hjulene igjen, må vi tenke på hvordan det skjer for å sikre at det bidrar til å løse klimautfordringene. Klimakrisen er ikke løst selv om vi akkurat nå er mer opptatt av koronakrisen. Løsningene vi velger i transportsektoren i årene fremover er en avgjørende del av puslespillet.

Toget frakter flere mennesker med mindre plassbehov, og gjør det raskere.

Rapporten fra Norconsult peker helt riktig på at forskjellen mellom biler og tog reduseres, ettersom bilparken sakte, men sikkert blir mer klimavennlig. Toget har imidlertid fortsatt et klimafortrinn, hvis man ser på det totale miljøavtrykket. Elektrifisering av bilparken krever økt kraftproduksjon, og verdens energiforsyning består fortsatt av en stor andel fossile energikilder. Produksjonen av elbiler
genererer klimagassutslipp og miljøinngrep. Jernbanen transporterer fortsatt flere mennesker med mindre energibruk.

Les også

Go-Ahead øker antall avganger på Jærbanen og Sørtoget

Fra vei til bane

Men selv om bilparken blir helelektrisk løser det ikke utfordringene med kø og trengsel på veiene, særlig i og rundt de store byene. Toget frakter flere mennesker med mindre plassbehov, og gjør det raskere. Det er rett og slett mer effektivt som transportmiddel. Jernbanen gjør det også enklere å konsentrere bosetting rundt knutepunkter, som er et uttalt mål og virkemiddel i klimapolitikken.

Rapporten sier det slik «Et godt togtilbud vil kunne utgjøre ryggraden i et robust
kollektivtransportsystem med kapasitet til å håndtere betydelig overføring av persontransport fra vei til bane.»

Økt etterspørsel etter nattog

Som alternativ til fly vil toget fortsatt være overlegent i et klimaperspektiv, selv med et optimistisk syn på hvilke muligheter det er for den teknologiske utviklingen innen flysektoren. Rapporten peker på at vi kan oppleve økt etterspørsel etter nattog mellom de store byene som et alternativ til
forretningsreiser med fly. Dette er en oppfatning vi i Go-Ahead Norge deler, og som vi håper å kunne innfri på i fremtiden.

Det er særlig tiltakene som kan iverksettes relativt raskt, uten store kostnader og som gjør det enklere å gi et best mulig togtilbud, som kan gi mest klimaeffekt ut av jernbanen. For hver fossilbilist som bytter til tog, reduseres CO₂-utslippene. Eksempler som nevnes i rapporten er IKT-tiltak som ERTMS (et intelligent signalsystem) som gir mulighet til å kjøre flere tog på en strekning, kjøp av nytt
rullende materiell for å oppnå bedre utnyttelse av ledig sporkapasitet (rushtidsavganger, sovevogner, flere/lengre nattog), mindre investeringstiltak som plattformforlengelser og stasjonstiltak, samt kryssingsspor og tilsvinger for gods, slik at godstog slipper å kjøre inn på stasjonene for å snu.

Stort potensial

Alt dette er tiltak vi som togoperatør kan bekrefte at ville gjort det mulig for oss å drifte bedre, og som vi håper myndighetene legger inn økte ressurser på å få realisert. Go-Ahead vil alltid gjøre det beste vi kan, med den infrastrukturen myndighetene gir oss. Selv etter kort tids drift, konstaterer vi at potensialet for et enda bedre togtilbud i Norge er stort. Får vi til det er det bra for både reisende,
klima og miljø.

Les også

 1. Dropper ekspresstog på Sørlandsbanen

Publisert:
 1. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. Viking slo Bryne i dramatisk skjebnekamp

 2. Dette er ofrene etter angrepene på Kongsberg

 3. Tenåring uten førerkort krasjet i busskur

 4. «Glimt av gammel storhet – og masse rør og rot. Men det viktigste denne kvelden var kanskje ikke kvaliteten på Kristian Valens show.»

 5. – Skal ikke barnet mitt få være med på juleshow?

 6. – Vi kan ikke kjøpe oss mening med livet