Tull om digital pause i Stavanger-skolen

DEBATT: Digitale pauser kan være bra. Det kan for eksempel godt tenkes at Mímir Kristjánsson, Dag Mossige og de andre røde lokalpolitikerne i Stavanger vil ha godt av en skikkelig lang digital pause.

I juni 2018 hadde alle grunnskole-elever i Stavanger fått sin egen chromebook, som disse på Auglend skole. Stolte politikere i bakgrunnen (f.v.): Rune Askeland (V, nå MDG), Anne Kristin Bruns (KrF), Sissel Knutsen Hegdal (H), Christian Wedler (da Frp, nå uavhengig) og forfatteren av dette innlegget, Terje Eide (H).
  • Terje Eide
    Terje Eide
    Styremedlem, Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:
  • Terje Eide er også varamedlem for Høyre til Stavanger kommunestyre og 1. varamedlem i utvalg for oppvekst og utdanning.
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Skolen trenger derimot ingen digital pause. I hvert fall ikke en som er styrt av overivrige politikere som etter kun to år skal reversere en av de viktigste nye satsingene i skolen. I Stavanger-skolen har vi kloke ledere og lærere med kompetanse til å vurdere både når det er riktig å benytte digitale verktøy i utdanningen og hvor ofte.

Når det nye røde flertallet i Stavanger nå vil vi spare penger og gå bort ifra løsningen med en datamaskin til hver elev i 1–4. klasse, er det for det første et inngrep i pedagogisk metodefrihet som ikke har støtte fra Utdanningsforbundet, som mener at lærerne må ha metodefrihet og selv må få bestemme hva som er mest gunstig å bruke.

Reverseringen er i tillegg direkte i strid med kommunens vedtatte IKT strategi for skolen, som alle partiene har vedtatt.

Les også

2018: Bærbare maskiner til alle grunnskoleelever i Stavanger

Les også

Sparer millioner på mindre skjermtid for de minste

Stemte selv for

Det er lett å være enig i at mye skjermtid blant både ungdom og voksne gir grunn til bekymring. Overdoser med skjermtid er opplagt en utfordring vi må ta på større alvor. Men at den første konsekvensen er å løpe i klasserommet å skru av chromebooken som et viktig læringsverktøy til de yngste elevene, fremstår særdeles dårlig fundert. Snapchat, Instagram, Tiktok, YouTube, Twitch og Fifa er vel større utfordringer enn digitale læringsverktøy?

Dette er som å bestemme seg for et sunnere kosthold og starte med å spise mindre epler og gulrøtter.

De positive effektene av læringsteknologi er mange, også for unge elever. Det handler blant annet om mulighet for variasjon og tilpasning i undervisning, om vesentlig bedre muligheter for tilpasset opplæring og mer effektiv, variert og formålstjenlig underveisvurdering.

Gutteutfordringen er velkjent i skolen. Mye tyder på at digitale læringsverktøy har en ekstra positiv effekt på gutters motivasjon.

Vi har relativt kort erfaring med bruk av digitale verktøy til alle elever i grunnskolen både i Stavanger og landet ellers. Derfor er det naturlig at det er lite forskning rundt dette. Men beslutningen om å reversere satsingen blir altså tatt med kun to års erfaring – og før man har gjort en evaluering. Hva skal da være grunnlaget for å gjeninnføre den?

Tillit?

Samme dag som Ap-leder Jonas Gahr Støre skriver en kronikk om at vi trenger en tillitsreform, og hvor viktig det er med mer tillit til ansatte i offentlig sektor, velger de røde i Stavanger å gjøre det stikk motsatte. I stedet for å nettopp vise tillit og stole på at rektorer og lærere kan utøve et faglig basert skjønn, vet disse bedre.

Dag Mossige i Ap, som har vært med å vedta skolens IKT-strategi, uttaler nå til Klassekampen at «klare mobilregler og pc-brems vil gi lærere mer frihet til å bruke teknologien på en pedagogisk måte». Så det å gripe inn i den pedagogiske metodefriheten når han tar bort datamaskinen, skal altså gi mer frihet. Det er en logikk det er vanskelig å følge.

I målene for IKT-strategien for Stavanger kommune, som alle partiene i det nye flertallet har stemt for, står det: «Det er et mål at alle elever har likeverdig tilgang til de rette digitale verktøyene. Alle elever skal derfor disponere sin egen digitale enhet». Dette går de røde altså nå bort ifra.

Vi så det allerede i programmene til alle partiene i det nye flertallet før valget. Ingen av dem nevnte læringsteknologi i skolen med ett eneste ord. Det er oppsiktsvekkende at den viktigste endringskraften i skolesektoren ikke er tenkt på. Det forklarer kanskje hvorfor de nå, i første svingen, velger å reversere en av de viktigste satsingene i Stavanger-skolen omtrent før vi er kommet i gang.

Les også

Trond Birkedal: «Kommunedirektørens drittpakke til Stavangers politikere»

Viktig for Høyre

Når jeg som oppvekst-politiker tidligere har snakket positivt om Høyres satsing på IKT i skolen, har jeg blitt irettesatt av sentrale oppvekstpolitikere fra Ap som var snurte for at Høyre ville ta æren for satsingen alene. Nå kaller de plutselig den samme satsingen «overivrige digitalisering».

Fra Høyres side har det vært viktig å gi lærerne og elever gode digitale verktøy for å ta ut de mange læringseffektene dette åpner for. Dette kommer fortsatt til å være et viktig område for oss.

Publisert: