• «Det skal utvikles en by i området som både er større enn Klepp og Bryne, men det finnes ingen tanker om innholdet i byen», skriver Ove Njå. Til venstre ligger Kalbergskogen og Kvernaland, midt på bildet ses grensekirken Frøyland Orstad, bakerst Frøylandsvatnet. Fredrik Refvem

Ta styringen på byutviklingen på Kvernaland/Orstad!

DEBATT: Når Bryne skulle utvikles til bystatus, ble det satt ned grupper som skulle ivareta byutviklingen. Hvorfor diskrimineres byen på Kvernaland/Orstad?