Ta styringen på byutviklingen på Kvernaland/Orstad!

DEBATT: Når Bryne skulle utvikles til bystatus, ble det satt ned grupper som skulle ivareta byutviklingen. Hvorfor diskrimineres byen på Kvernaland/Orstad?

«Det skal utvikles en by i området som både er større enn Klepp og Bryne, men det finnes ingen tanker om innholdet i byen», skriver Ove Njå. Til venstre ligger Kalbergskogen og Kvernaland, midt på bildet ses grensekirken Frøyland Orstad, bakerst Frøylandsvatnet. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

 • Ove Njå
  Ove Njå
  Kvernaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Time kommune har nå utviklet forslag til arealdelen av kommuneplanen for 2019 – 2030, som skal opp på ekstraordinært formannskapsmøte 14. mai. For oss som ventet et gjennomtenkt utkast med hensyn til byutviklingen på Kvernaland/Orstad (Jærbyen), ga ikke planene svar på noen av de viktige spørsmålene, snarere tvert imot.

Det skal utvikles en by i området som både er større enn Klepp og Bryne, men det finnes ingen tanker om innholdet i byen. Hvordan skal kommunene Time og Klepp samarbeide om viktige verdier, som sentrumsutvikling, kulturtilbud, helse og velferd, natur og friluftsliv? Ja, verdien av natur og friluftsliv i «byen» skal bygges ned. Kommunen vil tillate en forsert utbygging i Kalbergskogen. Fem mål skal bygges ut, med oppstart snarest mulig. Hvorfor kan kommunepolitikerne i Time komme til å støtte dette? Dagens boligmarked er kjølig og det er flust med arealer som allerede er åpnet for utbygging. Det er ikke behov for disse boligene i planperioden!

Les også

Professor slår alarm for «bymarka» til den nye jærbyen i Klepp og Time

Les også

En utbygging vil rasere Kalbergskogen

Byens tekniske og sosiale infrastruktur er uteglemt, kulturtilbud har aldri vært diskutert, og hvordan folkehelse og barn og unges behov skal ivaretas, synes å være utsatt til senere.

Koordinering trengs

Klepp kommune er avvisende til noen form for utbygging av Kalbergskogen, mens Time kommune synes å ha en helt annen oppfatning. Her trengs koordinering. Grøntområder er svært viktig for utvikling av byer. Strand kommune brukte 17,4 millioner kroner for å stoppe upopulære boligblokker på Jørpeland, og Strand er en langt mindre kommune enn Time. Politikerne i Time kommune trenger ikke bruke en eneste krone, kun ta ut området på fem mål fra arealplanen.

Klima, transportstrategi, tilpassing til grøntstrukturer, tydelig senterstruktur, miljøvennlig transport, kollektivtransport, disponering av næringsområder er viktige føringer som må løses. I «Jærbyen» vil kommunene tilstrebe fortetting rundt jernbane, vegtrase og foreslåtte sentre. Det vil bygges ut i nærområdene og ny omkjøringsveg skal etableres. Alle områdene skal ha maksimum en kilometer til kollektivtransport. Det har ført til store interessekonflikter med jordvern og friluftsinteresser. Byens tekniske og sosiale infrastruktur er uteglemt, kulturtilbud har aldri vært diskutert, og hvordan folkehelse og barn og unges behov skal ivaretas, synes å være utsatt til senere. Bybåndet sør som er grunnlaget for arealplanen søker å redusere transportbehovet med bil, men er i realiteten en utbygging av bo og industriområder uten øvrig infrastruktur. Befolkningen i «Jærbyen» må reise til Bryne, Klepp og Sandnes for å gjøre sine innkjøp, og transporten til og fra er med bil. Planen bærer preg av tradisjonell, traust, reaktiv tankegang, hvor løsningene av planforutsetningene må diskuteres.

Haster

Når Bryne skulle utvikles til bystatus, ble det satt ned grupper som skulle ivareta byutviklingen. Hvorfor diskrimineres byen på Kvernaland/Orstad? Kommunegrensene gjør det prosjektet langt vanskeligere enn situasjonen var på Bryne. Mitt forslag er at Klepp og Time kommuner må ta initiativ til byutviklingskonferanser og ta inn representanter fra lag, organisasjoner og interesser i planleggingen. Vi trenger politikere som spiller på lag med befolkningen. Det haster!

Les også

 1. Professor slår alarm for «bymarka» til den nye jærbyen i Klepp og Time

 2. Blir Jærens nye navle, kommuneplan må utsettes ett år

 3. Det er nå lys i 10 hus i Jærens nye by

 4. Sa ja til gigantstasjonen ingen vil ha

Publisert:
 1. Debatt
 2. Byutvikling
 3. Time kommune
 4. Bryne

Mest lest akkurat nå

 1. Slenger døren igjen for SV, MDG og Rødt

 2. Stein fra tunnelen knuste bil i tunnel:

 3. – Vi ventet at flere ville komme innom

 4. På det meste hadde hun 12 timer skjermtid på én dag. Til slutt gikk Marita (24) drastisk til verks

 5. Feil fra 1980-tallet blir dyrt – nå haster det å fikse skadene

 6. Kronprinsparets hund er død