• «Fastlegene blir pålagt stadige nye oppgaver uten tilsvarende ressurstilførsel. De opplever seg presset og rekrutteringssituasjonen er meget bekymringsfull», skriver pensjonert lege Sverre Uhlving. Fredrik Refvem

Fastlegeordningen nærmer seg flere steder en krise

DEBATT: Fastlegene har en nøkkelrolle for prioritering og styring av ressursbruken i helsevesenet.