Fastlegeordningen nærmer seg flere steder en krise

DEBATT: Fastlegene har en nøkkelrolle for prioritering og styring av ressursbruken i helsevesenet.

«Fastlegene blir pålagt stadige nye oppgaver uten tilsvarende ressurstilførsel. De opplever seg presset og rekrutteringssituasjonen er meget bekymringsfull», skriver pensjonert lege Sverre Uhlving.

Debattinnlegg

 • Sverre Uhlving
  Pensjonert lege, kandidat til bystyret for Ap
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Fastlegene styrer mye av ressursbruken i helsevesenet. Fastlegeordningen nærmer seg flere steder en krise. Privatisering øker tendensen til overforbruk av helsetjenester og medfører ofte feil prioritering. «Gjør kloke valg»-kampanjen skal sikre god prioritering og unngå overdiagnostikk. Arbeiderpartiet vil styrke fastlegeordningen ved å stimulere rekrutteringen og opprette nye utdanningsstillinger.

Store forskjeller i forbruk

I Norge har vi nå fått et nasjonalt helseatlas som bearbeider offentlig statistikk og gir oversikt over forbruk av helsetjenester i de enkelte spesialiteter og viser forskjellene mellom sykehusområdene i landet. Planen er at det skal utgis oversikt for alle deler av helsetjenesten. De gir kun oversikt over den delen av helsetjenesten som finansieres av det offentlige.

Les også

Fastlegestilling i Sandnes lyses ut for femte gang

Helseatlasene dokumenterer at det for mange typer undersøkelser og behandling er store lokale variasjoner. Noen steder er det sannsynligvis for lite tilbud, men der forbruket er størst, tyder det på overforbruk.

Artroskopi (kikkhullsundersøkelse) av kneledd er en godt betalt undersøkelse. Helseatlas for ortopedi viser at det var store forskjeller mellom sykehusområder hvor mange som fikk utført artroskopi – de fleste pga. slitasjeforandringer. Ved slike forandringer er det kjent at undersøkelsen er av liten eller ingen nytte. Helseatlaset satte fokus på dette og nå har antallet undersøker gått ned.

Et historisk eksempel er såkalte snorkeoperasjoner (gav tidligere svært god refusjon) ble gjort i stor skala både hos private avtalespesialister og på mange offentlige sykehus. Det viste seg at metoden kun var til nytte for et fåtall av pasientene.

Statistikk, too-much-medicine, og Helseatlas, viser at økt tilbud, særlige private-, øker forbruket og tendensen til overforbruk.

«Gjør kloke valg»

Norske allmennleger har blitt inspirert av den internasjonale kampanjen «Choosing wisely» og har i 2018 igangsatt en norsk kampanje, Gjør kloke valg, som oppfordrer helsepersonell og pasienter til dialog om problemene knyttet til overdiagnostikk og overbehandling. Mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendig, men kan i verste fall være skadelig. Prioritering er nødvendig. De fleste medisinske spesialiteter og andre helseprofesjoner har nå startet et arbeid med å lage anbefalinger om tilstander hvor det mangler dokumentasjon på at videre undersøkelse/behandling er hensiktsmessig.

Grunnmuren

Fastlegene er grunnmuren i det norske helsevesenet og styrer mye av ressursbruken. Vi har i Norge dyktige, erfarne og ansvarsbevisste fastleger. Den norske befolkningen har i spørreundersøkelser «Hva mener brukerne 2017» svart at de har stor grad av tillit til sin fastlege. Markedsføring av stadig nye private helsetilbud er med å underminere tilliten til fastlegene. Fastlegene blir pålagt stadige nye oppgaver uten tilsvarende ressurstilførsel. De opplever seg presset og rekrutteringssituasjonen er meget bekymringsfull. Nåværende regjering har igangsatt arbeid for å bedre på dette, men det går sent. Tiltak planlegges først i 2021. I Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2019 har en derfor foreslått tiltak for å styrke fastlegeordningen med ca. 700 millioner. Vi vet at mange unge leger ikke ønsker å sette seg i milliongjeld for å kjøpe en fastlegehjemmel. Vi ønsker å legge til rette for at flere fastleger kan bli fastlønte, som i Hå og Rennesøy. Samtidig ønsker Ap å opprette minst 100 nye LIS-1-stillinger (turnusleger) for å øke tilgangen på nye leger. Det er flere hundre ferdig utdannede leger som venter på å komme i arbeid pga. for få LIS-1-stillinger og køen øker hvert år.

Barbara Starfield professor ved Johns Hopkins University Hospital i Baltimore har forsket på organisering av helsetjenester i ulike land. Hennes konklusjon var entydig: En sterk, integrert primærhelsetjeneste er avgjørende for at helsetjenesten som helhet skal være bærekraftig, kostnadseffektiv og likeverdig. I tråd med dette vil Arbeiderpartiet styrke primærhelsetjenesten og fastlegeordningen.

Les også

 1. – Hva ønsker regjeringspartiet Høyre med fastlegeordningen?

 2. – Fastlegen er helsetjenestens grunnpilar

Publisert:
 1. Debatt
 2. Helsepolitikk
 3. Fastlegene

Mest lest akkurat nå

 1. Sjekk når stormen treffer Rogaland

 2. Tre har falt over hjullaster

 3. Gran Canarias nest største by går under turistradaren

 4. -Savner å få øyekontakt med kollegene mine

 5. FHI tror tiltak kan gi mer fravær enn koronasykdom

 6. Slik «ranet» Kina et av verdens fattigste land